LOGO MỤC VỤ 2019

DÒNG SỰ KIỆN

Ý cầu nguyện tháng 07/2019
Ý cầu nguyện:

Xin cho những người có bổn phận thực thi công lý biết tận tụy chu toàn bổn phận và nỗ lực ngăn chặn những bất công đang lan tràn trên thế giới.


Theo dõi trên Facebook

Hình ảnh