LOGO NĂM GIỚI TRẺ 2020

DÒNG SỰ KIỆN

Ý cầu nguyện tháng 07/2020
Ý cầu nguyện:

Cầu cho các gia đình. Xin cho các gia đình ngày nay được đồng hành và được hướng dẫn trong yêu thương và tôn trọng.
.


Theo dõi trên Facebook

Hình ảnh

MucVuDiDan-LĐ-5198
MucVuDiDan-LĐ-5323
MucVuDiDan-LĐ-5295