LOGO NĂM GIỚI TRẺ 2020

DÒNG SỰ KIỆN

Ý cầu nguyện tháng 05/2020
Ý cầu nguyện:

Xin cho các Phó Tế, qua bí tích của sự phục vụ Thiên Chúa và anh chị em, có thể sống ơn gọi trong gia đình, cùng gia đình, trong Giáo Hội và cùng với Giáo Hội. Amen.
.


Theo dõi trên Facebook

Hình ảnh

MucVuDiDan-LĐ-5198
MucVuDiDan-LĐ-5323
MucVuDiDan-LĐ-5295