LOGO MỤC VỤ 2019

DÒNG SỰ KIỆN

Ý cầu nguyện tháng 04/2019
Ý cầu nguyện:

Cầu xin cho các thầy thuốc và những người thiện nguyện có mặt trong các vùng chiến sự đang liều mình để cứu mạng sống người khác..


Theo dõi trên Facebook

Hình ảnh