LOGO NĂM GIỚI TRẺ 2020

DÒNG SỰ KIỆN

Ý cầu nguyện tháng 01/2020
Ý cầu nguyện:

Cầu cho việc kiến tạo hoà bình trên thế giới. Xin cho các Kitô hữu, các tín đồ của các tôn giáo khác, và tất cả những người thiện chí biết cùng nhau xây dựng hoà bình và công lý trên thế giới.


Theo dõi trên Facebook

Hình ảnh