Bổn Mạng Ban Caritas | Giáo xứ Lộ Đức

Thứ 6, ngày 31/5/2019 Giáo xứ Lộ Đức đã cử hành Thánh lễ để mừng bổn mạng ban Caritas của Giáo xứ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở đầu Thánh lễ là nghi thức rước kiệu vào nhà thờ. Sau đó cả Cộng đoàn cùng nhau bước vào Thánh lễ trang nghiêm, sốt sắng dưới sự chủ tế của Cha Phaolo, đồng tế của Cha Giuse và sự hiện diện của đông đảo giáo dân trong Giáo xứ. Nhân dịp này Giáo xứ Lộ Đức cũng xin được gửi lời cám ơn đến ban Caritas vì ban đã hoạt động hết sức lực, lòng yêu mến và sự nhiệt tâm từ năm này sang năm khác để Giáo xứ chúng ta ngày một phát triển tốt đẹp hơn.
Mong rằng qua ngày lễ ” mừng tuổi ” hôm nay, Caritas Giáo xứ Lộ Đức sẽ ngày càng phát triển và sẽ có thêm thật nhiều thành viên mới cũng như nhiều ân nhân hơn nữa để mọi người cùng nhau cộng tác vào công việc Nước Trời.
Nguyện xin Ba Ngôi Chí Thánh đổ tràn muôn ơn lành xuống trên ban Caritas nói riêng, Giáo xứ Chúng con nói chung để mọi người có thêm sức mạnh Thánh Thần, tấm lòng quảng đại tiếp tục cống hiến cho sứ vụ Tông Đồ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *