Đi Đàng Thánh Giá – GX Lộ Đức | Phục Sinh 2019

Thứ bảy Tuần Thánh, lúc 17h, ngày 20/4/2019 Cộng đoàn Giáo xứ Lộ Đức đã cùng nhau cử hành nghi thức Đi Đàng Thánh Giá trọng thể ngoài trời, khởi đi từ Đài Thánh Giuse và kết thúc tại nhà nguyện Đất Thánh. Với chặng đường tuy không quá xa nhưng phần nào đã giúp con dân Lộ Đức cảm nghiệm và suy ngẫm về từng chặng Thánh Giá mà khi xưa Chúa đã từng đi qua để đền bù tội lỗi cho cả nhân loại. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng trong Tam Nhật Thánh của Giáo Hội, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại bản thân mình, sửa đổi lại những gì mình còn thiếu xót, cố gắng hoàn thiện mình hơn để xứng đáng là những môn đệ, những người con mà chính Chúa đã phải đổ máu đào ra mà cứu chuộc. Mong rằng qua việc tưởng niệm lại những biến cổ lịch sử Kitô Giáo này, Giáo xứ chúng ta sẽ ngày càng phát triển vững mạnh hơn, gắn bó mật thiết với cuộc đời của Chúa hơn, đồng thời vững tin chờ đợi ngày Chúa Phục Sinh.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : BTT Giáo Xứ Lộ Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *