l Giáo xứ Lộ Đức, khai trương quán cơm Caritas

Sáng qua 06/11/2017, Cha chánh xứ Phao lô Nguyễn Trọng Xuân đã làm phép khai trương quán cơm Caritas gx Lộ Đức sau hơn 2 tháng tạm nghỉ để chuyển địa điểm và xây mới lại. Tham dự nghi thức làm phép khai trương còn có cha phó Tôma, đặc biệt còn có cha nguyên chánh xứ- phó ban Caritas giáo phận Vinh sơn Nguyễn Mạnh Cường, thường vụ BHG cùng các anh chị em ban bác ái xã hội đã góm công sức phục vụ quán cơm trong những năm qua .  phép

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *