LOGO NĂM GIỚI TRẺ 2021

DÒNG SỰ KIỆN

Ý cầu nguyện tháng 03/2021
Ý truyền giáo:

Cầu cho các tín hữu siêng năng lãnh nhận bí tích Giao Hòa.
Xin cho các tín hữu biết siêng năng lãnh nhận bí tích Giao Hòa với tinh thần đổi mới sâu xa, nhờ đó cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.
.


Theo dõi trên Facebook

Hình ảnh

MucVuDiDan-LĐ-5198
MucVuDiDan-LĐ-5323
MucVuDiDan-LĐ-5295