“Ai muốn theo tôi…” (18.2.2022 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật VI Thường Niên)

 

“Ai muốn theo tôi…”
(Mc 8, 34 – 9,1)

 

34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.

35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình?38 Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người.”

1 Đức Giê-su còn nói với họ: “Tôi bảo thật các người: trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy Triều Đại Thiên Chúa đến, đầy uy lực.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch CGKPV)

 

  1. “Ai muốn đi theo tôi…”

Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Ai muốn đi theo tôi, hãy từ bỏ chính mình, hãy mang thập giá của mình, và hãy theo tôi”. Đức Giê-su nói lời này ngay sau khi Người hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” và sau khi Người dạy các môn đệ về mầu nhiệm Vượt Qua. Như thế, chính khi chúng ta được ơn hiểu biết, yêu mến và muốn đi theo Đức Giê-su, hay nói như ngôn sứ Giê-rê-mia : « Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng » (Gr 20, 7-9), chúng ta được mời gọi đi cùng một con đường Đức Kitô đã đi, đó là con đường Vượt Qua.

Con đường Vượt Qua là con đường của vất vả và khổ tâm, như chính ngôn sứ Giê-rê-mia đã kinh nghiệm : « Vì lời Đức Chúa mà con đây chịu sỉ nhục và chế giễu suốt ngày », là con đường của dâng hiến và cho đi, như thánh Phao-lô khuyên bảo : « Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa » (Rm 12, 1-2). Trong Mùa Vọng, khi chúng ta chiêm ngắm cách Đức Maria đón nhận, gắn bó và yêu mến Đức Ki-tô, chúng ta đã nhận ra rằng, từ lúc thưa « xin vâng », Đức Maria đã phải cho đi, dâng hiến, vất và và khổ tâm như thế nào. Thánh Giu-se cũng vậy, vì để cho Ngôi Lời nhập thể, Chúa cần hai lời xin vâng ! Giống như trong đời tu, để cưu mang và làm chứng cho Đức Kitô, Chúa không chỉ cần lời xin vâng của bản thân chúng ta, nhưng của chị em, của anh em trong cùng cộng đoàn và hội Dòng nữa.

Nhưng đó mới chỉ là một phần của con đường Vượt Qua thôi, bởi vì chính khi chúng ta vượt qua vất và và khổ tâm, vượt qua khó khăn lúc cho đi và dâng hiến, chúng ta được dẫn tới an nghỉ và niềm vui, tới hoa trái nhiều gấp trăm lần điều mà chúng ta đã cho đi, tới việc nhận lại sự sống hoàn toàn mới từ nơi Đức Chúa, là Thiên Chúa của sự sống và sự sống lại. Và có lẽ chúng ta đã có kinh nghiệm này, niềm vui của sự sống mới là ở bên kia sự chết, nhưng đã xâm nhập vào sự sống hôm nay của chúng ta rồi, vào chính lúc chúng ta cho đi và dâng hiến rồi. Như thánh Augustin nói, trong tình yêu thì không có vất vả, nếu có vất vả, thì vất vả này đã được yêu mến rồi. Và như thánh Phaolo nói, tình yêu của Đức Kitô thúc bách chúng ta hướng đến những khó khăn vất và đến việc cho đi và dâng hiến, nhưng nếu vì lòng mến, lòng mến của Đức Kitô dành cho chúng ta, và lòng mến chúng ta dành cho Đức Kitô, chúng ta sẽ kinh nghiệm được niềm vui lớn lao và sâu xa, niềm vui đích thật và bền vững mà không ai hay hoàn cảnh nào có thể lấy mất được.

 

  1. “Ai chịu mất sự sống của mình…”

Nhưng như thánh Phê-rô, chúng ta có thể tự hỏi, tại sao phải là con đường Vượt Qua ? Không còn đường nào khác, dễ đi hơn hay sao ? Chắc chắn đó là thắc mắc rất tự nhiên và rất thật lòng của thánh nhân, khi vừa nghe Đức Giê-su loan báo con đường Vượt Qua : « Ông liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người : xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy ». Hẳn đó cũng là tâm tình và tư tưởng của chúng ta.

Sự sống của chúng ta, dù có cố giữ lấy hay cho đi, thì rốt cục cũng sẽ chấm dứt. Đức Giêsu mời gọi chúng ta lựa chọn con đường cho đi: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”. Cho đi sự sống để nhận lại sự sống, điều này vừa nghịch lí vừa khó sống; ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về những khó khăn này. Tuy nhiên, đó lại là qui luật muôn đời của chính sự sống và ai trong chúng ta cũng biết và thậm chí có kinh nghiệm về qui luật này của sự sống.

  • Đó hạt lúa mì, phải chịu chôn vùi và nát tan, để sinh ra nhiều hạt khác. Và đó cũng là con đường của tấm bánh.
  • Đó là sự cho đi chính bản thân mình của cha mẹ, để sự sống được lưu truyền nơi những người con. Điều đặc biệt đúng theo nghĩa đen nơi những người mẹ; nhất là khi có những người mẹ, hy sinh sự sống của mình để sinh con.
  • Đó là sự hy sinh cuộc đời của các tu sĩ nam nữ, các linh mục để chính Thiên Chúa làm phát sinh ra hoa trái sự sống gấp trăm.

Để cho sự sống được tiếp tục, được sinh sôi, để phục vụ cho sự sống, phải chia sẻ, trao ban, cho đi và hi sinh chính sự sống của mình. Đó chính là qui luật muôn đời của sự sống. Nếu chúng ta muốn đi con đường khác, thì Chúa cũng trách chúng ta như đã trách Phê-rô : « Xatan lui lại đàng sau Thầy, Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người ».

 

  1. Con đường của Đức Ki-tô

Đức Giê-su Kitô, Con Thiên Chúa cũng không đi con đường lạ lùng nào khác ngoài con đường muôn đời của sự sống, nghĩa là con đường của hạt lúa mì: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều…, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại”; và Ngài vẫn trao ban sự sống của mình cho chúng ta hằng ngày trong Thánh Lễ, dù chúng ta có như thế nào.

Như thế, lời của Đức Giêsu không còn chỉ là một lời thách đố tận cùng, nhưng còn là lời của Tin Mừng tận cùng; vì Ngài hứa với chúng ta rằng con đường của hạt lúa mì, qui luật muôn đời của sự sống, chính là con đường đạt tới sự sống, con đường nhận lại sự sống từ chính Nguồn Sự Sống là Thiên Chúa hằng sống. Đó hiển nhiên là lời hứa cho mai sau, nhưng sức mạnh và niềm vui của Sự Sống mới mai sau, đã được chúng ta cảm nghiệm một cách vừa cụ thể vừa sâu xa ngay hôm nay, ngay trong hành vi cho đi vì lòng mến Đức Kitô, vì niềm say mê Tin Mừng của Ngài.

 

*  *  *

Ánh sáng chói lòa của Đức Giêsu trên đỉnh núi, được thuật lại trong bài Tin Mừng ngày mai, muốn nói cho chúng ta về kinh nghiệm niềm vui và hạnh phúc của con đường chịu mất sự sống của mình vì Đức Kitô và vì Tin Mừng.

Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc