Các thiên thần của Thiên Chúa (29.9.2021 – Các Tổng lãnh thiên thần Micae, Gabrien, Raphaen)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/0929CACTONGLANHTHIENTHAN.mp3 Lời Chúa: Ga 1, 47-51 47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.”48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi? ” Đức Giê-su …

The post Các thiên thần của Thiên Chúa (29.9.2021 – Các Tổng lãnh thiên thần Micae, Gabrien, Raphaen) appeared first on Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu.