Chủ đề: Chúa Hiện Ra Ở Hồ Tibêria – Linh Thao Trong Kỳ Dịch Covid-19

Bài chiêm niệm về Chúa Phục Sinh

 

CHÚA HIỆN RA Ở HỒ TIBÊRIA

Lời Chúa: Ga 21,1-25

 

1 Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này.2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau.3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: “Tôi đi đánh cá đây.” Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.

 

4 Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su.5 Người nói với các ông: “Này các chú, không có gì ăn ư? ” Các ông trả lời: “Thưa không.”6 Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.7 Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: “Chúa đó! ” Vừa nghe nói “Chúa đó! “, ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.

 

9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa.10 Đức Giê-su bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt được tới đây! “11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách.12 Đức Giê-su nói: “Anh em đến mà ăn! ” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai? “, vì các ông biết rằng đó là Chúa.13 Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy.14 Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.

 

15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? ” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.”16 Người lại hỏi: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không? ” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.”17 Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không? ” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không? ” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.”19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy.”

 

Kinh Dọn lòng:

 

Xin cho mọi ý hướng, hành vi và hoạt động của tôi chỉ quy hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa Chí Tôn như Chúa Giêsu đã sống.

 

Lịch Sử:

 

Đây là lần thứ 3 Chúa hiện ra cho các tông đồ. Lần này, Chúa đến với các ông tại biển hồ Tibêria như một người phục vụ. Chúa hướng dẫn các ông sống ơn Phục Sinh giữa đời với sứ mạng chăm sóc và hướng dẫn Hội Thánh.

 

Khung cảnh:

 

Các tông đồ đang ở trên thuyền đánh cá. Các ông vất vả suốt đêm mà không bắt được gì. Chúa Phục Sinh đến với các ông và giúp các ông sống kinh nghiệm làm việc có Chúa thì khác với cách làm việc không có Chúa.

 

Ơn Xin:

 

Xin được hoan lạc và vui mừng mãnh liệt vì sự vinh quang và vui mừng dường ấy của Đức Kitô. Và xin cho niềm vui hoan lạc đó làm cơ sở thúc đẩy tôi sống và làm việc với Chúa và với nhau để xây dựng Hội Thánh.

 

Điểm Chiêm Niệm:

 

Mỗi người được mời gọi chiêm ngắm Hội Thánh. Một Hội Thánh sống gắn kết với Chúa Phục Sinh khởi đi từ các tông đồ. Điều này giúp mỗi người sống và xây dựng Hội Thánh với lòng yêu mến hơn ngang qua 3 điểm gợi ý dưới đây.

 

  1. Hồi tâm: biết mình, biết Chúa

 

Sau biến cố Chúa đi chịu chết, các tông đồ giam mình trong căn phòng đóng kín cửa vì sợ hãi. Chúa Phục Sinh đã đến và giúp các tông đồ ra khỏi nỗi sợ và sự giam hãm ấy. Hôm nay, các tông đồ trở về với cuộc sống đời thường mà vốn các ông vẫn sống và làm việc trước khi theo Chúa. Đây là tiến trình biết mình và được chữa lành trong Chúa.

 

Đấng Phục Sinh tiếp tục đồng hành và hướng dẫn các tông đồ. Các ông cần một định hướng mới để sống ơn Phục Sinh đã lãnh nhận từ Chúa. Nhìn ngắm các tông đồ làm việc không có Chúa và làm việc có Chúa qua mẻ cá lạ. Đây là điều các ông cần đào sâu trong việc định hướng mới.

 

Kinh nghiệm vất vả suốt đêm mà “không bắt được gì” vốn là điều vẫn xảy ra cho người ngư phủ. Nó cũng xảy ra cho nhiều người với mọi ngành nghề khác. Sức lực và tài trí con người luôn giới hạn. Hiểu và chấp nhận chính giới hạn của bản thân cần có một tiến trình. Phêrô “buồn vì Người hỏi tới 3 lần” trước câu hỏi liên hệ đến “tình yêu”. Ông và các môn đệ cần thời gian để hiểu rõ về bản thân và sống bình an.

 

Chấp nhận và sống bình an với giới hạn bản thân là khởi điểm cho sự trưởng thành trong ơn gọi làm người và làm môn đệ Đấng Phục Sinh. Định hướng mới đòi mỗi người phải biết mình, biết Chúa.

 

  1. Liên kết

 

Hội Thánh được quy tụ từ những người tin và theo Chúa, khởi đi từ các tông đồ. Nhưng mỗi tông đồ cần để Chúa hướng dẫn để biết rõ chính mình trước khi sống với nhau. Mỗi người được mời gọi để bản thân đụng chạm vào Chúa và Chúa đụng chạm vào bản thân. Kinh nghiệm của Tôma (hôm nay ông cũng hiện diện cùng với các tông đồ) mà bài cầu nguyện hôm qua hướng dẫn chúng ta. Đức tin của mỗi người phải có tính cá vị với 2 câu hỏi: Tôi tin ai? Tôi theo ai? Hãy nghiền ngẫm lại câu tuyên xưng của Tôma: “Lạy Chúa của con/tôi, Lạy Thiên Chúa của con/tôi!”

 

Sự xác tín cá vị đưa đến sự liên kết với nhau: “Không ai trong các môn đệ dám hỏi: “Ông là ai? “, vì các ông biết rằng đó là Chúa”. Tất cả cùng nhau đến để nhận lãnh nơi Chúa sức sống thần linh: “Anh em đến mà ăn!”

 

Nhìn ngắm các tông đồ làm việc, phục vụ và ăn uống bên biển hồ. Một cộng đoàn có Chúa hiện diện và hướng dẫn. Một hình mẫu của đời sống Hội Thánh. Anh em ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian (x. Ga 15,19).

 

  1. Sống sứ mạng

 

Cảm nếm sự “ngọt ngào” của Giáo Hội qua các tông đồ, là những viên đá nền, cùng nhau làm việc: “Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: “Tôi đi đánh cá đây.” Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh.”” Còn Phêrô được mời gọi: “Hãy theo Thầy”. Mọi người theo Phêrô, còn Phêrô theo Chúa. Một sự đồng tâm, lắng nghe và liên đới với nhau. Giáo Hội được xây dựng từ những con người liên kết với Chúa và với nhau. Tôi cũng cần nhìn lại cách tôi theo Chúa khi đến với Hội Thánh.

 

Sứ mạng của Phêrô chính là sứ mạng của Hội Thánh: Hãy chăm sóc chiên con, hãy chăm sóc chiên, hãy chăn dắt chiên của Thầy. Sứ mạng của Hội Thánh không phải là thống trị, nhưng là phục vụ.

 

Gợi ý

 

– Trước đây tôi hiểu Hội Thánh là gì? Hội Thánh có phải là chính tôi khi tôi gắn kết với Chúa Phục Sinh không?

 

– Nếu tôi chưa đi con đường phục vụ như Chúa Phục Sinh mong đợi, tôi nhận ra Chúa Phục Sinh sẽ như thế nào?

 

Lm. Antôn Nguyễn Thành Nguyên, SJ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.