“Con người sắp bị nộp vào tay người đời” (25.9.2021 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXV Thường Niên)

“Con người sắp bị nộp vào tay người đời” (Lc 9, 43b-45)   43 Đang lúc mọi người bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su đã làm, thì Người nói với các môn đệ rằng: 44 “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị …

The post “Con người sắp bị nộp vào tay người đời” (25.9.2021 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXV Thường Niên) appeared first on Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu.