Cùng Chúa tiến về Emmaus: Chúa Nhật Mùa Chay 2

Cùng Chúa Tiến về Emmaus

Tĩnh tâm Mùa Chay và Phục Sinh 2021

với tinh thần của thánh Edith Stein.

 

 

12. Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay.

 

  • Lời Thánh Edith Stein.

Ai càng có tương quan sâu xa với Thiên Chúa, thì người đó càng phải bước ra khỏi chính mình, và bước vào thế giới, để truyền tải sự sống của Thiên Chúa cho thế giới này”

 

 

“Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Ga 15,7-8)

 

 

Ở lại với Chúa, ở lại trong Chúa.

Đó là cách sống cần có của Ki-tô hữu, những người có Chúa và thuộc về Chúa.

Nhưng ở lại với Chúa và trong Chúa không phải là một “cách sống bị động và cứng nhắc”.  ngược lại ai càng chìm sâu trong Chúa thì càng được thôi thúc lên đường đi vào giữa lòng thế giới, mở tâm hồn mình ra với anh chị em, như lời của thánh Edith Stein nói: “Ai càng có tương quan sâu xa với Thiên Chúa, thì người đó càng phải bước ra khỏi chính mình, và bước vào thế giới, để truyền tải sự sống của Thiên Chúa cho thế giới này”.

 

Truyền tải sự sống của Thiên Chúa cho thế giới, cho anh chị em mình gặp trên đường. Đó là một sứ mạng thật đẹp nhưng cũng thật chông gai.

 

Nhưng sự sống của Thiên Chúa là gì vậy?

“Ai có thì mới cho được!”

Chúng ta đã hiểu biết và thấm nhuần sự sống của Thiên Chúa chưa?

Chúng ta có sự sống của Thiên Chúa trong mình không?

Qua lời của Chúa Giê-su nhắc nhớ, chúng ta cần thành thật để tự hỏi thêm: Chúng ta có Lời của Chúa đang sống và hoạt động trong mình không?

 

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có thể sinh hoa kết trái nhiều trong đời sống Đức Tin và tâm linh, hầu để làm vinh danh Chúa hơn.

 

  • Tâm Tình thiêng liêng và lời cầu nguyện cuối ngày của Bạn

 

 

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.