Đèn được đặt trên đế (20.9.2021 – Thứ hai, sau Chúa Nhật XXV Thường Niên)

 

Đèn được đặt trên đế
(Lc 8, 16-18)

 

Trong bài Tin Mừng của Thánh Lễ hôm nay, Đức Giê-su nói: “Chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che dấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng”.

Lời nói này của Đức Giê-su thường được hiểu theo nghĩa luân lý ; theo đó, một ngày kia, vào lúc phán xét, mọi hành động, lời nói và tư tưởng của từng người, vốn đa phần vẫn còn được che dấu, tất cả sẽ được đem ra ánh sáng, được phơi bày trước mặt Thiên Chúa và mọi người. Vì thế, lời này của Đức Giê-su làm cho chúng ta lo sợ, hơn là mang lại bình an, tin tưởng và hi vọng. Bởi lẽ, tội lỗi đủ loại của mình vừa nhiều và vừa thầm kín, một ngày kia sẽ bị đưa ra ánh sáng, được công bố cho mọi người đều biết. lúc ấy thật là xấu hổ !

* * *

Tuy nhiên, hiểu lời nói này của Chúa như thế, là không phù hợp với những gì Ngài nói trước đó và sau đó :

  • Ngay trước đó, trong bài Tin Mừng, Đức Giê-su dùng hình ảnh cây đèn được thắp sáng, phải được để ở trên giá, được đặt hay treo ở trên cao để mọi người xem thấy và soi sáng cho cả nhà. Thế mà, ánh sáng là hình ảnh của Lời Chúa : Ngôi Lời là ánh sáng, thánh Gioan nói như thế. Thánh Luca tường thuật lại lời của Đức Giê-su trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe như sau : « Chẳng có ai đốt đèn… » ; nhưng thánh Mác-cô lại kể : « Đèn đến… », « Đèn » là hình ảnh nói về Đức Ki-tô, Ngài là Ngôi Lời, là Ánh Sáng ban sự sống, đến với chúng ta.
  • Và sau đó, Đức Giê-su nói : « Hãy để ý tới cách thức anh em nghe », nghĩa là đến cách thức chúng ta lắng nghe Lời của Đức Giê-su, vốn là Lời mặc khải cho chúng ta những điều kín ẩn về Thiên Chúa.

Do đó, điều bí ẩn, điều được ẩn dấu (chứ không phải là điều bị che dấu) chính là những mầu nhiệm kín ẩn của Thiên Chúa, sẽ tất yếu được hiển hiện, được biết và được bừng sáng (thay vì bị đưa ra ánh sáng). Và những mầu nhiệm này ngay bây giờ đã và đang được bày tỏ cho chúng ta nơi Lời của Đức Giê-su và nơi ngôi vị của Người rồi.

Thực vậy, thánh Phao-lô nói : « Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại Tin Mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Ki-tô, và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài. Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa là Đấng tạo thành vạn vật » (Ep 3, 9 ; và Rm 16, 25 ; Col 1, 25-27)

Như thế, mầu nhiệm được giữ kín từ muôn thủa nơi Thiên Chúa, nhưng nay được hiển hiện, được đưa ra ánh sáng, được bày tỏ, được công bố và loan báo, chính là « Tin Mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Ki-tô ».

* * *

Nơi Đức Ki-tô, khuôn mặt đích thật của Thiên Chúa được bày tỏ cho chúng ta, và nơi Ngài, không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa. Vậy, theo lời của Đức Giê-su, chúng ta hãy để ý tới cách thức chúng ta nghe Lời của Ngài và cách thức chúng ta đón nhận chính ngài nơi bí tích Thánh Thể, để cho Lời của Ngài và chính ngôi vị của Ngài được gieo vào lòng chúng ta như gieo vào đất tốt, lớn lên và sinh hoa kết quả dồi dào, vì như lời Ngài nói : « ai đã có, thì sẽ được cho thêm ».

Hơn nữa, Đức Giê-su còn mời gọi chúng ta trở thành ánh sáng, thành muối, thành men, như chính Ngài. Hay đúng hơn, chúng ta để cho ánh sáng của Ngài tỏ hiện nơi con người chúng ta ; nhất là lòng thương xót tỏ hiện và chói người nơi con người giới hạn và tội lỗi của chúng ta.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc, S.J.