Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu

ELOGOS – 

LOGOS EVERYDAY FOR EVERYONE

 

Chương trình

 

365 ngày với tâm tình của cha Henri Nouwen.

Mỗi ngày một tâm tình ngắn với tiếng Việt tiếng Anh.

Giúp con cháu học tiếng Việt người lớn học tiếng Anh.

Giúp cha mẹ con cái nói chuyện với nhau về đời sống tâm linh & Đức Tin qua suy của cha Henri Nouwen.

Bắt đầu từ NG MỘT TẾT Năm Nhâm Dần (01.02.2022)

 

    Gởi tin nhắn về số Viber của cha Thế:

    0049 714 810 74 79

 

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.