Giáo lý Khai Tâm – Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu

Tải xuống: https://phutcaunguyen.net/Dongtenweb/GLKhaiTam.pdf

Kiểm tra tương tựTrong những ngày qua, từ khi cha Micae Nguyễn Thế Minh, S.J. (1938-2022) được Chúa …  Với nhiều anh em tu sĩ Dòng Tên trẻ tại Việt Nam, cha Micae …