Giêsu – Đứa trẻ mồ côi

  „Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Và kìa sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho …

The post Giêsu – Đứa trẻ mồ côi appeared first on Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu.