Khai mạc Tuần Đại Phúc | Giáo xứ Lộ Đức 2020

Đại Phúc là công việc mục vụ đặc trưng của Dòng Chúa Cứu Thế. Trước Tuần Đại Phúc khoảng một tháng, các Thừa sai đến Giáo xứ để chuẩn bị cho các tín hữu tâm hồn đón Tuần Đại Phúc, thời gian này gọi là Tiền phúc.

Lúc 18g00 ngày 28/11/2020 các Linh mục Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế đã đến khai mạc Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Lộ Đức.

 

 

Vài tuần trước đó, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Lộ Đức cũng đã được chuẩn bị tâm hồn trong thời gian Tiền phúc. Thời gian Tiền phúc này, các tổ đọc đinh lần lược rước kiệu linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp về từng gia đình để làm việc kính Mẹ và cầu nguyện cho Tuần Đại Phúc.

Đại Phúc là một phúc lớn lao mà Thiên Chúa ban xuống cho nhân loại, chính là Đức Giêsu Kitô. Mẹ Maria đã được diễm phúc là Người Nữ được Thiên Chúa chọn để mang đến cho nhân loại nguồn ơn Đại Phúc, là chính Chua Giêsu Con Mẹ. Vì thế Mẹ là linh hồn của Tuần Đại Phúc. Mẹ đi trước, dẫn lối đưa đường, đưa con cái Mẹ đến với nguồn ơn cứu độ.

 

Hôm nay, đoàn Thừa sai Đại Phúc, đến khai mạc Tuần Đại Phúc cho Giáo xứ Lộ Đức. Cùng với Mẹ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thừa sai tiếp tục lên đường, đến với từng con chiên trong Giáo xứ, viếng thăm, ủi an, ban các Bí tích. Đặc biệt dẫn dắt mọi tín hữu trong xứ đạo được hiệp nhất và qui tụ về cùng một đàn chiên duy nhất. Để tất cả cùng được xứng đáng đón nhận Hồng ân Đại Phúc.

Sau thánh lễ khai mạc, các Cha đã tổ chức giải tội và gặp gỡ Ban Hành Giáo trong giáo xứ.

Tuần Đại Phúc sẽ được bế mạc lúc 18h00 ngày 04/12 tại Giáo xứ.

Nguyện xin Thiên Chúa Cha Toàn Năng, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp là bổn mạng của Tuần Đại Phúc, ban cho Tuần Đại Phúc được trổ hoa ơn cứu độ chan chứa, và cho mọi tín hữu trong xứ đạo được hưởng dồi dào ơn cứu độ chứa chan nơi Đức Kitô.

Nguồn: Ban Truyền Thông Giáo xứ Lộ Đức 

Xem toàn bộ album ảnh tại đây

2 thoughts on “Khai mạc Tuần Đại Phúc | Giáo xứ Lộ Đức 2020

  1. Pingback: 2tradespeople

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.