Khóc thương con mình (28.12 – Các thánh Anh hài tử đạo)

Lời Chúa: Mt 2, 13-18 13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài …

The post Khóc thương con mình (28.12 – Các thánh Anh hài tử đạo) appeared first on Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu.