Làm cớ sa ngã (26.9.2021 – Chúa nhật 26 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/CN26TNB_MC9_38_43_47_48.mp3 Lời Chúa: (Mc 9, 38-43.45.47-48) 38 Hôm ấy, Ông Gioan nói với Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”. 39 Ðức Giêsu bảo: “Ðừng ngăn cản …

The post Làm cớ sa ngã (26.9.2021 – Chúa nhật 26 Thường niên) appeared first on Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu.