Loan báo Tin Mừng (Chúa nhật 3 Mùa Vọng, Năm C)

Lời Chúa: (Lc 3,10-18)

10 Dân chúng lũ lượt kéo đến xin ông Gioan làm phép rửa; họ hỏi ông rằng: “Chúng tôi phải làm gì đây?” 11 Ông trả lời: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy”. 12 Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?” 13 Ông bảo họ: “Ðừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho mình”. 14 Binh lính cũng hỏi ông: “Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì?” Ông bảo họ: “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình”.

15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi về ông Gioan: biết đâu ông chẳng là Ðấng Mêsia. 16 Ông Gioan trả lời mọi người rằng: “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Ðấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. 17 Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi”. 18 Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.

Suy Niệm

Chúa nhật thứ ba Mùa Vọng có tên là Chúa Nhật Gaudete.
Gaudete có nghĩa là “Nào ta hãy vui lên!”
Chúa nhật hôm nay chủ tế có thể mặc áo lễ màu hồng.
Cả hai Bài Đọc và Đáp Ca đều mời gọi vui lên:
“Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xion! hò vang lên, hỡi Ítrael!”
Vì Đức Chúa, đang ngự giữa ngươi, đã rút lại án phạt.
Hòa mình trong niềm vui của Dân riêng,
Chính Đức Chúa cũng sẽ nhảy mừng hoan hỷ (Xp 3,17).
Thánh Phaolô đã khẩn khoản mời tín hữu Philípphê:
“Anh em hãy vui luôn trong Chúa.
Tôi nói lại một lần nữa: anh em hãy vui lên!” (Pl 4,4).
Bài Đáp ca cứ ngân nga điệp khúc mời gọi:
“Dân Xion, hãy mừng rỡ reo hò, vì giữa ngươi,
Đức Thánh của Israel quả thật là vĩ đại” (Is 12,2).

Tuy nhiên, bài Tin Mừng lại có vẻ không vui.
Khi dân chúng đến với Gioan để xin chịu phép rửa,
Ông đã gọi họ là nòi rắn độc,
đang tìm cách lẩn tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.
Gioan mô tả khuôn mặt của Đấng Mêsia, Đấng sắp đến.
Đấng ấy như người đang cầm rìu trong tay,
sẵn sàng chặt bất cứ cây nào không sinh quả tốt (Lc 3,9).
Đấng ấy như người cầm cái chĩa rê lúa trên sân,
thóc mẩy cho vào kho, còn thóc lép thì đốt đi (Lc 3,17).
Trong cái nhìn của Gioan, Đấng Mêsia quả thật đáng sợ.
Đấng ấy đến như thể để thiêu hủy bằng lửa:
cây không sinh trái bị quăng vào lửa,
thóc lép hay trấu cũng chịu chung số phận trong lửa.
Và phép rửa của Đấng ấy cũng trong lửa (Lc 3,16).
Có ai chờ mong một Đấng Mêsia kinh khủng như thế không?
Dù vậy Gioan vẫn coi việc Đấng Mêsia đến là một Tin Mừng.
Và “ông đã loan báo Tin Mừng cho dân” (Lc 3,18).

Nhìn sâu, ta mới thấy màu hồng của bài Tin Mừng hôm nay.
vì Đấng Mêsia mà dân Do-thái chờ đợi, nay đã đến.
Đấng ấy quá cao trọng đến nỗi Gioan chẳng đáng là đầy tớ,
cúi xuống để cởi quai dép cho Ngài.
Đấng ấy sẽ đến ban phép rửa để thanh tẩy.
Phép rửa này vượt trội so với phép rửa của Gioan,
vì là phép rửa trong Thánh Thần (x. Cv 19,1-7).
Như thế thời đại thiên sai huy hoàng nay đã đến.
Dòng lịch sử dân Do-thái đã sang một trang mới.
Đấng Mêsia đem đến màu hồng cho dòng lịch sử.

Chúng ta thường nghĩ hối cải có màu buồn, màu tím.
Tin Mừng hôm nay cho thấy hối cải có màu hồng, màu vui.
Vui vì có bao đoàn người đáp lại lời mời của Gioan,
muốn đến lãnh nhận phép rửa của ông để tỏ lòng hối cải.
Vui vì ai cũng có một ước mơ, một câu hỏi như nhau:
“Vậy chúng tôi phải làm gì ?” (Lc 3,10.12.14).
Tất cả đều hiểu hối cải không phải là buồn bã ăn năn,
nhưng là đổi lối nghĩ, dẫn đến đổi lối sống.
Hối cải là để cho cây đời mình sinh trái, trái ngon (Lc 3,8.9).
Chính Gioan dạy cho ta biết thế nào là hối cải thực sự.
Hối cải là quảng đại chia sẻ chiếc áo dư của mình,
để mình chỉ còn một áo, ngang bằng với người khác.
Hối cải là không lạm dụng quyền lực để hà hiếp, chiếm đoạt,
hay đòi hỏi người khác quá mức ấn định.
Hối cải đơn giản là thắng được lòng tham nơi mình,
bằng lòng và vui với những gì mình đang có.
Như thế hối cải có màu hồng, và làm thế giới thêm hồng.

Dù Đức Chúa đã đến từ hai ngàn năm qua,
nhưng thế giới hôm nay vẫn ảm đạm bởi bao chuyện,
bao tai họa con người gây cho nhau và cho trái đất.
Không đổ lỗi cho Trời được, khi trái đất nóng lên,
khi chiến tranh, dịch bệnh, ô nhiễm hoành hành,
khi con người sống với nhau như loài sói.
Chúng ta phải xây dựng bình an, công bằng, bác ái,
phải điểm tô màu hồng cho mọi nơi mình sống,
để Mùa Vọng năm nay thật là hồng.

LỜI NGUYỆN

Tất cả những gì chúng con nên nghĩ
nhưng đã không nghĩ.
Tất cả những gì chúng con nên nói
nhưng đã không nói.
Tất cả những gì chúng con nên làm
nhưng đã không làm.

Tất cả những gì chúng con không nên nghĩ
nhưng đã nghĩ.
Tất cả những gì chúng con không nên nói
nhưng đã nói.
Tất cả những gì chúng con không nên làm
nhưng đã làm.

Về hết mọi ý nghĩ, lời nói và việc làm của chúng con,
lạy Chúa, chúng con xin Chúa tha thứ.

Lời nguyện vùng Persia

 

 

đừng để nỗi đam mê làm Lời Chúa trở nên xa lạ.

Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình,
để hạt giống Lời Chúa được tự do tăng trưởng.

Ước gì ngôi nhà đời chúng con
được xây trên nền tảng vững chắc,
đó là Lời Chúa,
Lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.