Lời cầu nguyện của người già

Kiểm tra tương tự  Dụ ngôn mười cô trinh nữ được chọn để làm phù dâu trong đám …  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09/11/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Cung hiến Thánh …