Mến Yêu Hằng Ngày, 02-12-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 6, 02-12-2022

(Mt 9,27-31)

Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin.” Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.” Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: “Coi chừng, đừng cho ai biết!” Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.

SUY NIỆM

Coi chừng, đừng cho ai biết!” Đây là lời Đức Giêsu nói với hai anh mù, nhờ lòng tin mà đã được cho sáng mắt.  Một điều khá lạ lùng ấy là Ngài lại bảo họ đừng cho ai biết về phép lạ này. Tại sao lại như vậy?

Đầu tiên, ta thấy yêu cầu của Chúa Giêsu dường như là không thể nào thực hiện được. Những ai biết hai anh này chắc chắn đều biết các anh bị mù. Và rồi giờ đây đột nhiên các anh nhìn thấy được. Làm sao mà người ta có thể không biết được đây?

Chúa Giêsu chắc chắn biết các anh chẳng thể che dấu một phép lạ như thế được, nhưng Ngài vẫn bảo họ đừng cho ai biết. Để hiểu được lí do, chúng ta phải hiểu mục đích Ngài chữa lành họ.

Ngài cho họ sáng mắt đơn giản và hoàn toàn bởi vì tình yêu. Họ đã một mực đi theo, van xin Ngài dủ lòng thương cho được lành. Và quả thực, Ngài đã xót thương mà ban cho họ điều họ ước ao, chẳng phải bởi vì Ngài muốn tạo thanh thế giữa dân chúng, nhưng vì lòng thương trước tình cảnh khốn khổ của hai anh.

Ngài làm phép lạ này để dạy chúng ta rằng Ngài có thể chữa lành sự mù loà của con tim chúng ta. Ngài muốn hai anh mù này đến với Ngài trong đức tin và “thấy được” Ngài là ai. Do đó, phép lạ này là một điều gì đó cá vị, riêng tư, cụ thể và xảy ra để củng cố đức tin của họ.

Một điều có ý nghĩa sâu sắc từ bài Tin Mừng hôm nay nữa đó là: hai anh mù này đã chẳng thể che giấu niềm vui sướng của mình khi được nhận lãnh phép lành của Chúa. Họ vỡ oà trong nỗi vui mừng, lòng biết ơn và kể cho tất cả mọi người về điều ấy. Chúng ta có thể tin chắc rằng Chúa Giêsu sẽ chẳng thấy giận giữ hay thất vọng khi họ không làm theo lời Ngài, bởi Ngài hoàn toàn biết rõ và xem đó như là kết quả hiển nhiên bởi lòng tin của họ.

Còn bạn thì sao? Bạn có thấy Chúa đang làm việc trong cuộc đời của bạn, để rồi tìm cách loan truyền niềm vui ơn lành Ngài ban trong đời bạn cho những ai xung quanh không? Bạn có nên chứng nhân cho các công trình tay Ngài thực hiện và các ơn chữa lành Ngài tuôn đổ trên bạn không? Bạn có tìm cách để những người khác thấy được điều Chúa đã làm cho bạn không?

Hôm nay, bạn hãy suy ngẫm về niềm vui vỡ oà trong con tim của hai anh mù được chữa lành này, và về niềm vui của chính bạn trước các việc Chúa làm cho đời bạn. Nếu bạn không cảm nhận được niềm vui vỡ oà ấy, thì hôm nay chính là lúc để bạn cầu xin Ngài giúp bạn được thấy!

Lạy Chúa, xin cho con được thấy và giúp con chia sẻ niềm vui sáng mắt – được trông thấy Ngài – với mọi người. Ước gì đời con luôn chảy trào niềm sướng vui ấy trước mọi người. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.

—-//—-//—-

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/advent-and-christmas-reflections/advent-week-one/

“Let it be done for you according to your faith.” And their eyes were opened. Jesus warned them sternly, “See that no one knows about this.”  But they went out and spread word of him through all that land.  Matthew 9:29b-31

This statement from Jesus is directed to two blind men who come to Him, beg for mercy and healing, believe in faith that Jesus will heal, and then are healed.  But what’s quite fascinating is that Jesus tells them not to speak about their healing to others.  Why would He say this?

First of all, the request of Jesus would have been impossible to follow.  Everyone who knew these blind men would have known they were blind.  And then, out of the blue, they could see.  How could such a thing be contained?

Jesus most certainly knew that they could not contain such a miracle but, nonetheless, spoke these words to these men.  To understand why Jesus said this we must understand the motive He had for healing them.

Jesus’ healing of these men was done purely out of love for them.  They cried out for mercy and Jesus wanted to offer mercy.  He did not do it as a way of gaining public praise or notoriety.  He did it out of love for these blind men.

He also did this miracle to teach that He can heal the blindness of our hearts.  He wanted these men to come to faith in Him and “see” Him for who He was.  Therefore, this miracle was something deeply personal and was done out of concern for these two men to strengthen their faith.

What’s interesting to note, however, is that these men could not contain the joy they had at receiving this gift from our Lord.  They had to cry out in gratitude and share their story.  We can be certain that Jesus was not offended at this but saw it as a necessary result of their faith.

How about you?  Do you see God at work in your life and then seek to spread the joy of His work in your life?  Do you regularly witness to His action and healing?  Do you seek to allow others to see all that God has done for you?

Reflect, today, upon the joy in the hearts of these blind men at their healing.  And ponder your own joy at God’s activity in your life.  If your joy is not overflowing, perhaps it’s a good day to ask the Lord, with a deep faith, to help you see!

Lord, do help me to see and help me to share the joy of seeing You with others.  May that joy flow from my life for all to see.  Jesus, I trust in You.