Mến Yêu Hằng Ngày, 03-03-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

🌷BỎ CHÍNH MÌNH MÀ THEO TÔI🌷

Thứ 5, 03-03-2022

🌷(Lc 9, 22-25)🌷

 

Người bảo rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống lại”.

Rồi Ðức Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?

 

🌷SUY NIỆM🌷

Hôm nay, đoạn Tin Mừng này nói cho chúng ta về sự sống và sự chết, bắt đầu từ những điều Chúa Giê-su tiên báo về những gì sẽ xảy ra với Ngài. Những đau đớn thể xác, đau khổ về tinh thần, bị chối bỏ và bị tra tấn tàn bạo.

Chúa Giê-su nói rằng bất cứ ai muốn theo Ngài, phải chuẩn bị sẵn sàng để đi trên cùng con đường với Ngài, mang thập giá của mình đi theo sau Ngài. Cần nhấn mạnh rằng chúng ta phải mang lấy thập giá của chính mình, không phải thập giá của Chúa Giê-su, hay của bất kì ai khác. Thánh Luca nói thêm rằng đó là điều chúng ta phải chuẩn bị mỗi ngày. 

Lời mời gọi của Chúa là lời mời gọi ta đi ngược lại với bản năng của mình. Từ bỏ mình khỏi những ước muốn được thăng tiến trong mắt người khác. Có ai không muốn bảo toàn mạng sống mình đâu? Bảo toàn mạng sống mình là một bản năng sâu xa hơn, nhưng bảo toàn mạng sống mình không giống với việc thăng tiến bản thân. Chúa Giê-su nói rằng một cuộc đời nếu chỉ tập trung vào chính mình, cuối cùng chỉ mang đến tự hủy diệt. Chúng ta rồi sẽ thất vọng.

Cách duy nhất để sống là sống như Chúa Giê-su, hiến dâng cuộc sống mình vì lợi ích của người khác, bằng lòng quan tâm chăm sóc, đoàn kết, hiệp nhất, có lòng trắc ẩn và công lý. Đây là con đường đích thực để tìm ra chính mình và tìm ra người chiến thắng. Vậy được cả thế gian thì được ích gì, nếu phải đánh mất liêm chính, lòng tự trọng và hạnh phúc? 

Thế giới của chúng ta được bao phủ bởi những tượng đài và hình ảnh của những người cống hiến hết mình vì những giá trị lớn lao hơn chính họ. Người đầu tiên trong số họ chính là Chúa Giê-su, cái chết của Ngài trên thập giá hiển hiện sự thất bại ê chề và nhục nhã. Nhưng Thiên Chúa Cha đã cho Đức Giê-su chiến thắng tử thần, chiến thắng tội lỗi, và sống lại vinh quang. Giờ đây chúng ta biết rằng, thập giá là biểu tượng cho chiến thắng của tình yêu vĩ đại nhất mà con người có thể ban tặng cho anh chị em mình. 

 —-//—-//—–

Bạn Đường Linh Thao 

Nguồn: 

https://livingspace.sacredspace.ie/l1005g/