Mến Yêu Hằng Ngày, 04-01-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 3, 04-01-2022

🌷(Mc 6,34-44)🌷

Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa: “Ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn. Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn.” Người đáp: “Chính anh em hãy cho họ ăn đi!” Các ông nói với Người: “Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao?” Người bảo các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh? Đi coi xem!” Khi biết rồi, các ông thưa: “Có năm chiếc bánh và hai con cá.” Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi. Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai con cá cho mọi người. Ai nấy đều ăn và được no nê. Người ta thu lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn dư. Số người ăn bánh là năm ngàn người đàn ông.

🌷SUY NIỆM🌷

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giê-su thương dân chúng sâu xa và cụ thể. Ngài giảng dạy cho họ và chăm sóc cả phần xác, chữa lành các bệnh tật. Vì thế dân chúng muốn đến cùng Ngài, họ say mê Ngài đến cả quên ăn uống. 

Chúa chạnh lòng thương dân Ngài, vì họ thiếu thốn cả tinh thần lẫn vật chất. Sự chạnh lòng thương nơi trái tim, dẫn tới việc Ngài ra tay. Ngài dạy dỗ họ nhiều điều, vì đói khát tinh thần cấp bách hơn đói khát của ăn. Sau nhiều thời gian giảng dạy cho họ biết đến điều cốt lõi là biết về Thiên Chúa, đó là sự hiểu biết vô cùng quan trọng và là nguồn của hạnh phúc đời người. Sau đó, Ngài cũng lo chăm sóc sức khỏe thể xác cho họ, cho họ ăn no nê từ năm chiếc bánh và hai con cá. 

Hình ảnh của Chúa Giê-su thật tuyệt vời cho chúng ta chiêm ngắm. Con tim Ngài chạnh lòng thương, môi miệng Ngài dạy dỗ và hành động của Ngài thật cụ thể cho nhu cầu của con người. Ngài tỏ cho ta chứng kiến, gặp gỡ một vị Thiên Chúa sống động, gần gũi, tràn đầy lòng yêu thương và đang nuôi dưỡng chính mỗi người chúng ta. Ngài là ân huệ cụ thể, con người cụ thể, Đấng Emmanuel mà Chúa Cha tặng ban cho mỗi người chúng ta. Chúa Giê-su chính là tấm bánh mà ta được chia sẻ hằng ngày. 

Đến lượt mình, hôm nay, có lẽ Chúa không làm phép lạ hóa bánh ra nhiều theo cách như vậy, nhưng Chúa mời gọi mỗi người chúng ta cùng Ngài làm bánh hóa ra nhiều cho tha nhân. Mỗi người, tự trong sâu thẳm, chúng ta được mời gọi ra khỏi mình, để nghe lời Chúa, chiêm ngắm Ngài và sống càng giống Ngài càng hay. Bằng của ăn nuôi dưỡng tinh thần ấy, mỗi người được tiếp thêm sức mạnh nội tại, cho mình một lý do để sống, và sống tràn đầy qua những công việc hằng ngày. Bởi được tràn đầy, mỗi người chúng ta lại tiếp tục chia sẻ niềm vui, và những món quà, vật chất cũng như tinh thần cho anh chị em mình. 

“Ước gì bạn sống ý nghĩa và thú vị, để xây dựng một thế giới đáng sống hơn, cho người ta lý do sống và chân trời hy vọng…”

——//——//——

Biên dịch: Bạn Đường Linh Thao

Nguồn:

http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/jan8.htm

https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/advent-and-christmas-reflections/christmas-season/

Do you trust Jesus?  Trust is required of us on many levels.  It’s required on the level of receiving all the spiritual, emotional and psychological strength we need to not only survive each day but also to thrive in many ways.  Trust is also required on the level of God providing for our basic day-to-day needs such as food, shelter and clothing.  For most people, these areas of trust are not difficult, but for others it requires a tremendous amount of surrender.

This Gospel situation provides a context in which Jesus is able to test the trust of His disciples.  At first, they fail the test by panicking and asking Jesus to send the crowds away to obtain food, but in the end they are awe-struck as they see the providence of God at work.  In the end, Jesus multiplies five loaves of bread and two fish so as to feed over five thousand.

First of all, this Gospel does not tell us that we can be irresponsible in providing for our own needs and simply trust that Jesus will miraculously provide for us all the time.   It’s not about abandoning our own duty to work and provide for ourselves and our families.  

What this Gospel is about is trust.  In this context, the followers of Jesus were being drawn to put their eyes on our Lord and be with Him.  They were being drawn, spiritually, to abandon all cares in life in that moment so that they could be fed spiritually.  They were being invited into an act of faith, and it’s clear that the crowds were, indeed, trusting in this interior invitation.  It’s clear by the fact that they were still with Him despite their evident physical hunger.

One key message, therefore, is that God sometimes calls us to trust Him in ways that do not seem to be immediately practical and logical.  The practical thing to do would have been to leave and acquire food for themselves.  But the supernatural call of grace, at that moment, told this group of five thousand that they should remain with Jesus and trust that all would work out.  And that’s what they did, and it did work out.

What is the significance of this miracle? The miraculous feeding of such a great multitude pointed to God’s provision of manna in the wilderness for the people of Israel under Moses’ leadership. This food foreshadowed the true heavenly bread which Jesus would offer his followers. Jesus makes a claim only God can make: He is the true bread of heaven that can satisfy the deepest hunger we experience. 

The feeding of the five thousand shows the remarkable generosity of God and his great kindness towards us. In the multiplication of the loaves and fishes we see a sign and a symbol of what God always does. When God gives – he gives abundantly. He gives more than we need for ourselves so that we may have something to share with others as well, especially those who lack what they need. God takes the little we have and multiplies it for the good of others. Do you trust in God’s provision for your life and do you freely share what you have with others, especially those who lack what they need? 

“Lord Jesus Christ, you satisfy the deepest longings of our hearts and you feed us with the finest of wheat (Psalm 81:16). Fill me with gratitude for your blessings and give me a generous heart that I may freely share with others what you have given to me.”