Mến Yêu Hằng Ngày, 05-02-2021

Mến Yêu Hằng Ngày, Thứ 6, ngày 05/02/2021 Vua Hê-rô-đê nghe biết về Đức Giê-su, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.” Kẻ khác nói: “Đó là ông Ê-li-a.” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó …

The post Mến Yêu Hằng Ngày, 05-02-2021 appeared first on Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.