Mến Yêu Hằng Ngày, 05-07-2023

Mến Yêu Hằng Ngày 

Chiến Đấu Chống Sự Dữ 

Thứ 4, 05-07-2023

(Mt 8,28-34)

Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng: “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông ? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao ?” Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ nài xin Người rằng : “Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia.” Người bảo : “Đi đi !” Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

SUY NIỆM

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cần chú ý đến chi tiết hai con quỷ rất hung dữ, đến mức không một ai có thể ngang qua lối ấy. Điều này nói lên rằng những con quỷ ám hai người đàn ông này rất hung ác, khiến cả những người trong thị trấn sợ hãi vô cùng. Quá đáng đến nỗi không ai dám đến gần họ. Có chút khó khăn khi nghĩ đến điều này, nhưng đó là thực tế, và đáng để chúng ta suy ngẫm. Cái ác có thể sẽ không đến với chúng ta cách trực tiếp, nhưng cũng đã có lúc chúng ta đối mặt trực tiếp với nó. Ma quỷ là có thật, và chúng có sức mạnh. Nó luôn không ngừng dùng mọi cách để mở rộng vương quốc tối tăm của nó trên thế gian này.

Trong quá khứ, đã có những thời điểm ma quỷ dường như hiển hiện cách rõ ràng lộ liễu, tàn ác, đè nặng và tinh ranh. Có những lúc chúng dường như chiếm thế thượng phong. Và cho đến ngày nay, cách thức hoạt động của chúng vẫn còn chung quanh chúng ta.

Điều đó đưa chúng ta đến bài học thứ hai của câu chuyện này. Chúa Giêsu có toàn quyền đối với ma quỷ. Ngài ném chúng vào đàn lợn và sau đó đàn lợn ấy từ sườn núi lao xuống biển mà chết đuối hết. Thật kỳ lạ!

Người dân thị trấn quá kinh sợ đến độ sau đó họ xin Chúa Giê-su rời khỏi thị trấn. Tại sao họ lại làm vậy? Một phần có lẽ vì việc Ngài trừ tà cho hai người đàn ông này đã gây ra một sự chấn động. Chúng ta nên nhớ rằng, sự dữ không bao giờ ra đi trong lặng lẽ.

Đây là một bài học quan trọng cần nhớ trong thời đại của chúng ta. Ma quỷ đang làm cho sự hiện diện của nó ngày càng lan rộng hơn qua những ồn ào gây chú ý trong thời buổi hiện nay. Chúng ta thấy điều này trong sự xuống dốc của đạo đức xã hội, sự chấp nhận công khai những điều trái luân lý, sự tục hóa của các nền văn hóa, khủng bố, bạo động tăng cao. Sự dữ có mặt trên mọi mặt trận, và chúng có vẻ như đang thắng thế.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu là Đấng toàn năng và sẽ chiến thắng tất cả. Nhưng điều khó khăn là chiến thắng của Ngài rất có thể sẽ gây ra một cảnh tượng “chấn động” và sẽ khiến nhiều người kinh sợ đến độ không thể chấp nhận được, giống như dân chúng đã xin Người rời khỏi thị trấn của họ sau khi Ngài trừ quỷ. Tương tự thế, cũng có nhiều Ki-tô hữu ngày nay sẵn sàng phớt lờ sự quấy phá của sự dữ để tránh xung đột.

Phản tỉnh: bạn hãy tự hỏi xem bạn có sẵn sàng đối mặt với những “chấn động” khi chứng kiến sự đối đầu giữa vương quốc của ma quỷ với Vương triều của Thiên Chúa không? Bạn có sẵn sàng làm những gì cần thiết để có thể đứng vững trong một nền văn hóa đang tiếp tục tha hóa không? Bạn có sẵn sàng kiên định khi đối mặt với những ồn ào của sự dữ không? Để trả lời “có” là một điều không dễ dàng chút nào, nhưng nó sẽ là một bước chân nối gót theo Chúa đầy vinh quang.

Lạy Cha, xin giúp con mạnh mẽ khi đối mặt với sự dữ và vương quốc bóng tối của chúng, cho con chiến đấu trong tự tin, tình yêu và sự thật để “Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Amen.

—–//——//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-1-17/thirteenth-week-in-ordinary-time/

First of all, we should notice that the two demoniacs “were so savage that no one could travel by that road.”  That’s a very significant statement.  It’s clear that the demons possessing these two men were vicious and filled those in the town with great fear.  So much so that no one would even come near them.  This is not a very pleasant thought, but it is reality and it is worth understanding.  True, we may not encounter evil in such a direct way very often, but we do face it at times.  The evil one is alive and well and is constantly striving to build his demonic kingdom here on Earth.

Think of times when evil appeared to be manifest, oppressive, malicious, calculated, etc.  There are times in history when the evil one appeared to triumph in powerful ways.  And there are ways that his activity is still manifest in our world today.  

That brings us to the second lesson of this story.  Jesus has complete authority over the demons.  Interestingly, He casts them out into the herd of swine and the swine then run down the hill and die.  Bizarre.  The towns people are so overwhelmed they then ask Jesus to leave the town.  Why would they do that?  In part, the reason seems to be the fact that Jesus’ exorcism of these two men causes quite a commotion.  This is because manifest evil does not depart quietly.  

This is an important lesson to remember in our day and age.  It’s important because the evil one appears to be making his presence known to a greater and greater degree today.  And he certainly has plans to make his presence even more known in the coming years.  We see this in the moral downfall of our societies, the public acceptance of immorality, the secularization of the various world cultures, the increase of terrorism, etc.  There are countless ways that the evil one appears to be winning the battle.

Jesus is all-powerful and will win in the end.  But the hard part is that His victory will most likely cause quite a scene and it will make many uneasy. Just as they told Him to leave their town after He freed the demoniacs, so also there are many Christians today who are all too willing to ignore the rise of the kingdom of the evil one so as to avoid any contention.  

Reflect, today, if you are willing to face the “consequences,” so to speak, of confronting the kingdom of the evil one with the Kingdom of God.  Are you willing to do what it takes to stand strong in a culture that is continually deteriorating?  Are you willing to remain steadfast in the face of the noise of the evil one?  Saying “Yes” to this will not be easy, but it will be a glorious imitation of our Lord Himself.

Lord, help me to remain strong in the face of the evil one and his kingdom of darkness.  Help me to confront that kingdom with confidence, love and truth so as to bring forth Your Kingdom in its place.  Jesus, I trust in You.