Mến Yêu Hằng Ngày, 06-07-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY “ĐỨNG DẬY” Thứ 5, 06-07-2023 (Mt 9, 1-8) Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, …

The post Mến Yêu Hằng Ngày, 06-07-2023 appeared first on Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu.