Mến Yêu Hằng Ngày, 08-05

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – “NHÀ” CỦA CHA CHÚNG TA

Thứ 6, 08-05-2020 (Ga 14,1-6)

Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”

Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?” Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.

SUY NIỆM

“Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (Ga 14, 2-3). 

Đôi lúc suy tư về sự tồn tại mầu nhiệm của Thiên Đàng cũng rất quan trọng. Thiên Đàng là có thật và ý muốn của Thiên Chúa rằng một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ cùng tụ họp nơi đây với Ba Ngôi cũng sẽ trở thành sự thật. Nếu có thể thấu hiểu được Nước Trời, chúng ta cũng sẽ khát khao nơi ấy đến tận đáy con tim cháy bỏng và nếu chúng ta trông mong với cả một niềm tin mạnh mẽ, bình an và hạnh phúc cũng sẽ luôn ở cùng chúng ta mỗi phút giây chúng ta nghĩ về Nước Trời.

Là một người Kitô hữu, chúng ta cần nỗ lực nuôi dưỡng lòng mến về Thiên Đàng không chỉ qua việc tìm hiểu đúng đắn nơi ấy mà còn qua việc tìm kiếm mục đích sống của chúng ta ở trần gian này. Lòng hướng về Nước Trời giúp cho chúng ta biết định hướng sắp xếp cuộc sống của mình và giữ mình trên nẻo chính đường ngay hướng về tám mối phúc.

Ở đoạn Tin Mừng trên, Thiên Chúa đã cho chúng ta thấy một Nước Trời vô cùng bình yên. Đó là hình ảnh nơi “Nhà Cha”. Hình ảnh ấy thật tốt đẹp đáng cho chúng ta suy gẫm bởi nó mở ra cho chúng ta thấy đó là quê hương. Quê hương ấy là chốn bình an. Nơi ấy chúng ta có thể sống là chính mình, thảnh thơi. Chúng ta được ở bên những người mình thương mến và chúng ta nhận ra rằng mình thuộc về nơi ấy. Chúng ta là những con trai, con gái trong nhà và Người muốn chúng ta thuộc về nơi đó với Người.

Ngẫm nghĩ về Nước Trời có lẽ cũng an ủi phần nào những người vừa mới mất đi người thân yêu của mình. Giây phút chia tay có lẽ giờ đây chẳng dễ dàng chút nào. Và có lẽ trải nghiệm ấy cũng nên khó khăn như vậy bởi trong nỗi đau mất đi người mình yêu chúng ta mới nhận ra tình yêu thực sự trong mối quan hệ. Đó là trải nghiệm đáng trân trọng. Nhưng Thiên Chúa muốn chúng ta cảm nhận được niềm vui trong nỗi đau mất mát ấy bởi chúng ta nhận thức rằng người mình yêu thương đang được ở bên Cha mãi mãi trong Nhà Người. Niềm hạnh phúc của họ thật to lớn biết bao mà chúng ta cũng không cảm thấu hết được và cũng sẽ có một ngày, Người gọi ta về sẻ chia niềm hân hoan ấy.

 Ngày hôm nay, hãy ngắm nhìn hình ảnh Nước Trời, Nhà Cha chúng ta. Hãy ngồi thinh lặng và để Chúa nói với bạn. Như cách bạn làm, hãy để trái tim mình hướng về Nước Trời để cùng đích ấy chỉ hướng cho việc bạn làm ở nơi đây và ngay phút giây này.

Lạy Chúa, con ước mong được ở cùng Người mãi mãi trên Thiên Đàng. Con ước mong được bình an, được ủi an, được khỏa lấp niềm vui trong Nhà Người. Xin giúp con giữ điều này như là lí tưởng của đời mình và nuôi dưỡng khát vọng ấy mỗi ngày. Lạy Chúa, con trông cậy nơi Ngài.

_____

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/11-fourth-week-of-easter/

Our Father’s House

Friday of the Fourth Week of Easter

“In my Father’s house there are many dwelling places. If there were not, would I have told you that I am going to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back again and take you to myself, so that where I am you also may be.”  John 14:2-3

From time to time it’s important that we focus in on the glorious reality of Heaven!  Heaven is real and, God willing, one day we will all be united there with our Triune God.  If we properly understood Heaven, we’d long for it with a deep and burning love and we’d look forward to it with a powerful desire, being filled with peace and joy every time we think of it.

Unfortunately, however, the thought of leaving this Earth and meeting our Maker is a frightening thought for some.  Perhaps it’s the fear of the unknown, the realization that we will leave our loved ones behind, or possibly even a fear that Heaven will not be our final resting place. 

As Christians, it’s essential that we work at fostering a great love of Heaven by gaining a proper understanding of not only Heaven itself, but also the purpose of our lives on Earth.  Heaven helps order our lives and helps us stay on the path that leads to this eternal beatitude.

In the passage above we are given a very consoling image of Heaven.  It’s the image of the “Father’s house.”  This image is a good one to reflect upon because it reveals that Heaven is our home.  Home is a safe place.  It’s a place where we can be ourselves, relax, be with loved ones, and feel as if we belong.  We are God’s sons and daughters and He has decided that we belong there with Him. 

Reflecting on this image of Heaven should also console those who have lost a loved one.  The experience of saying goodbye, for now, is very difficult.  And it should be difficult.  The difficulty of losing a loved one reveals that there is true love in that relationship.  And that is good.  But God does want the feelings of loss to also be mingled with joy as we ponder the reality of our loved one being with the Father in His home for eternity.  They are happier there than we will ever be able to imagine, and we will one day be called to share in that joy.

Reflect, today, upon this image of Heaven: our Father’s House.  Sit with that image and let God speak to you.  As you do, let your heart be drawn to Heaven so that this desire will help to direct your actions here and now.

Lord, I do long to be with You eternally in Heaven.  I long to be comforted, consoled and filled with joy in Your home.  Help me to always keep this as my goal in life and to grow, daily in a desire for this final resting place.  Jesus, I trust in You.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.