Mến Yêu Hằng Ngày, 15-02-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

 LỚN LÊN TRONG ĐỨC TIN NHỜ ÂN SỦNG.

Thứ 4, ngày 15-02-2023

(Mc 8, 22-26)

Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: “Anh có thấy gì không?” Anh ngước mắt lên và thưa: “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại.” Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự. Người cho anh về nhà và dặn: “Anh đừng có vào làng.”

SUY NIỆM

Câu chuyện chữa lành của Chúa Giê-su hôm nay khá kì lạ. Ban đầu, Chúa Giê-su chỉ chữa cho người mù một nửa, sau lần đó, anh ta có thể thấy nhưng những gì anh ta thấy chỉ là “trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại”. Điều đó khiến Chúa Giê-su đặt tay lên mắt anh ta lần thứ hai để chữa khỏi hoàn toàn cho anh. Tại sao lại như vậy?

Theo trình thuật Tin Mừng từ trước tới nay, khi Chúa Giê-su chữa cho ai, điều đó được xem như là kết quả của đức tin mà họ có. Nhưng không có nghĩa là ai không tin sẽ không được Chúa Giê-su cứu chữa; mà hơn thế, đó là điều Chúa Giê-su chọn làm. Ngài cứu chữa dựa trên niềm tin trọn vẹn.

Trong câu chuyện phép lạ này, có thể thấy người đàn ông mù có niềm tin, nhưng không nhiều, nên Ngài để cho ông ta được hồi phục một phần để làm rõ sự thiếu niềm tin của anh. Nhưng Ngài cũng cho chúng ta thấy rằng một ít niềm tin ấy có thể là nhúm lửa nhỏ làm bùng cháy lên một niềm tin lớn hơn. Một khi thấy được ít, người đàn ông mù bắt đầu tin nhiều hơn. Và khi niềm tin của anh lớn lên, Chúa Giê-su đặt tay trên anh lần nữa và làm cho mắt anh thấy được trọn vẹn.

Cũng như chúng ta vậy. Những ai tin vào Chúa cách trọn vẹn, thì sẽ được ban phúc. Nhưng với những người chưa tin, Ngài dành cho họ nhiều niềm hy vọng hơn. Hành động chữa hai lần cho anh mù nói cho chúng ta biết rằng: Chúa Giê-su rất kiên nhẫn, hay xót thương. Có thể chúng ta chỉ dâng lên Chúa ít ỏi những gì chúng ta có, nhưng Người sẽ sử dụng chúng cách tốt nhất. Người biến đổi chút ít niềm tin ấy để chúng ta có thể bước tới gần Ngài hơn và lớn lên trong đức tin.

Phản tỉnh: hãy suy ngẫm về người đàn ông mù, suy ngẫm về việc cứu chữa hai lần và hai cuộc đối thoại mà anh ta đã trải qua. Hãy nhận ra đó là chính bạn và Chúa Giê-su muốn bạn bước thêm một bước trong đức tin và sự hối lỗi của mình.

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì sự kiên nhẫn không tưởng mà Ngài dành cho con. Con biết đức tin của con thì yếu kém và cần phải được tăng lên. Con biết nỗi đau đớn về tội lỗi của con cũng cần phải tăng lên. Xin Ngài nhận lấy đức tin ít ỏi cùng sự hối lỗi của con và dùng chúng để kéo con thêm một bước gần Ngài và gần trái tim giàu lòng xót thương của Ngài hơn. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Ngài.

—–//——//——

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: 

https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-       

weeks-1-17/sixth-week-in-ordinary-time/

One Step at a Time

Wednesday of the Sixth Week in Ordinary Time

Jesus took the blind man by the hand and led him outside the village. Putting spittle on his eyes he laid his hands on him and asked, “Do you see anything?”   Looking up the man replied, “I see people looking like trees and walking.”  Then he laid hands on the man’s eyes a second time and he saw clearly; his sight was restored and he could see everything distinctly.  Mark 8:23-25

This story is very unique for one reason.  It’s unique because the first time Jesus tried to cure the blind man it only worked half way.  He could see after Jesus’ first attempt to heal his blindness, but what he saw were “people looking like trees and walking.”  It took Jesus laying His hands on the man’s eyes a second time for him to be fully cured.  Why is that?

Consistently, throughout the Gospels, when Jesus cures someone it is done as a result of the faith they have and manifest.  It’s not that Jesus couldn’t heal someone without faith; rather, it’s that this is what He chose to do.  He made healing contingent upon complete faith.

In this miracle story, it appears that the blind man has some faith, but not much.  As a result, Jesus does something very telling.  He allows the man to be healed only part way so as to illustrate his lack of faith.  But He also reveals to us that a little faith can lead to more faith.  The man, once he could see a little, clearly began to believe some more.  And once his faith grew, Jesus laid hands on him again, bringing his healing to completion.

What a great illustration for us!  Some people may have complete faith in God in all things.  If that is you, then you are truly blessed.  But this passage is especially for those who have faith, but struggle nonetheless.  To those who fall into this category, Jesus is offering much hope.  The action of healing the man twice in a row tells us that Jesus is patient and merciful and will take the little we have, and the little we offer, and use it the best He can.  He will work to transform our little faith so that we can then take another step closer to God and grow in faith.

The same could be said of sin.  Sometimes we have imperfect sorrow for sin and sometimes we sin and have no sorrow for it, even though we know it’s wrong.  If that is you, then try to take at least one small step forward toward the healing of forgiveness.  Try, at very least, to desire that you will grow in a desire to be sorry.  That may be the bare minimum, but Jesus will work with it.

Reflect, today, upon this blind man.  Ponder this twofold healing and twofold conversion the man undergoes.  Know that this is you and that Jesus wants to take you one step further in your faith and in your repentance of sin.

Lord, I thank You for the incredible patience You have with me.  I know my faith in You is weak and must increase.  I know my sorrow for my sins must also increase.  Please do take the little faith I have and the little sorrow I have for my sins and use them to draw me one step closer to You and Your merciful heart.  Jesus, I trust in You.