Mến Yêu Hằng Ngày, 16-05-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

🌷BA NGÔI MỘT THỂ🌷

Thứ 2, 16-05-2022

🌷(Ga 14, 21-26)🌷

Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?” Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

 

🌷SUY NIỆM🌷

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14, 23)

Các trẻ nhỏ dường như có được điều này. Các em dường như hiểu được rằng Thiên Chúa ở trong tâm hồn các em. Dĩ nhiên, nếu bạn hỏi các em, làm sao em biết được Chúa ở trong tâm hồn em, có lẽ em sẽ bối rối và không biết trả lời thế nào. Nhưng, bằng một cách nào đó, các em hiểu được rằng, Chúa ở trong tâm hồn mình. 

 

Bạn thân mến, bạn sẽ nói gì nếu ai đó hỏi bạn rằng: “Làm sao bạn biết Chúa đến và ở lại với bạn?” Có lẽ bạn cũng sẽ thấy khó có thể tìm được từ ngữ nào để nói rõ được mầu nhiệm đức tin này. Nhưng bạn có thật sự tin rằng Chúa muốn biến trái tim và linh hồn bạn trở thành nơi trú ngụ của Ngài? Nếu có, vậy bạn có biết điều đó xảy ra như thế nào không?

Nhờ món quà đức tin, chúng ta, những đứa trẻ ngây thơ biết rằng Chúa muốn ở lại trong chúng ta, muốn chiếm hữu linh hồn chúng ta, muốn nói chuyện với ta, muốn nâng đỡ và dẫn dắt chúng ta. Nhờ món quà đức tin, chúng ta biết Thiên Chúa là có thật và Ngài mong muốn một mối tương quan sâu sắc và mật thiết nhất với chúng ta. Và chúng ta chỉ BIẾT như vậy.

Tuy nhiên, bạn biết không, đức tin giúp chúng ta HIỂU Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là chúng ta càng chú ý đến tiếng nói của Chúa trong chúng ta, càng lắng nghe sự dẫn dắt và hướng dẫn của Ngài, chúng ta càng hiểu được sự hiện diện của Thiên Chúa. Như Thánh Augustinô nói: “Đức tin là TIN những gì bạn không thấy, và phần thưởng của đức tin là THẤY những điều bạn tin”. Niềm tin rằng Thiên Chúa hiện diện trong lòng mỗi con người dẫn đưa chúng ta đến câu trả lời. Một câu trả lời mà Chúa và chỉ có Chúa mới có thể đưa ra cho chúng ta. Qua đó, chúng ta có thể chia sẻ đức tin của mình với người khác, làm chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta và trả lời cho những người xung quanh chúng ta thông qua đức tin của chính mình. Làm thế nào để tôi biết Chúa ngự trong tôi? Vâng, câu trả lời là: “Bởi vì tôi THẤY Ngài, tôi NÓI với Ngài, và Ngài NÓI với tôi”.

Hôm nay, Chúa đã sống lại cách mầu nhiệm và ngự trong bạn. Vậy bạn hãy để Ngài trò chuyện với bạn và từ cuộc trò chuyện đó, bạn hãy để sự hiện diện  của Thiên Chúa trong lòng bạn lớn lên và tỏ lộ cho cả những người khác nữa. Vì Thiên Chúa không chỉ muốn ngự trong bạn mà còn muốn toả sáng thông qua bạn nữa.

 

Lạy Chúa, xin hãy ngự trong lòng con, biến đổi trái tim con thành nơi trú ngụ của Ngài. Xin giúp con nhìn thấy Ngài, gặp được Ngài, trò chuyện cùng Ngài và được yêu Ngài bằng cả tâm hồn con. Lạy Chúa con tín thác vào Ngài. Amen.

——–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/12-fifth-week-of-easter/

Indwelling of the Trinity

Monday of the Fifth Week of Easter

 

“Whoever loves me will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling with him.”  John 14:23

 

Children seem to get it.  They seem to understand that God dwells in their hearts.  Of course if you asked them how they know this they may look at you with a confused look andnot know how to respond.  But, nonetheless, somehow they do understand that God dwells within them.

 

So what would you say if someone asked you, “How do you know that God comes and makes His dwelling within you?”  Perhaps you also may be at a loss for words to describe this incredible mystery of our faith.   Do you believe this to be true?  That God wants to make your heart and soul His dwelling place?  If so, how does this happen?

 

By the gift of faith we, like little children, just know that God wants to dwell within us.  We know that He wants to possess our souls, speak to us, strengthen us, lead us and guide us.  We know, by the gift of faith, that God is real and desires the deepest and most intimate relationship with us.  We just know.

 

The good news is that faith leads to understanding.  This means that the more we are attentive to the voice of God speaking within us, leading and guiding us, the more we begin to understand His indwelling presence.  As St. Augustine said, “Faith is to believe what you do not see. The reward of faith is to see what you believe.”  Faith in God’s indwelling presence leads us to the answer of the question above.  The answer is one that God and God alone can give to us.  We can share our faith with others, give witness to His presence in our lives, and give those around us the answer to that question through faith.  How do I know God dwells within me?  The answer: Because I see Him there, I speak to Him there, and He speaks to me.  

Reflect, today, upon the Lord living within you.  Let Him speak to you and, in that ever deepening conversation, allow His Indwelling Presence to grow and to become manifest to others.  God wants to not only dwell within you, He also wants to shine through you.

 

Lord, come live in my heart.  Make my heart Your dwelling place.  Help me to see You there, to meet You there, to converse with You and to love You in my soul.  Jesus, I trust in You.