Mến Yêu Hằng Ngày, 16-06-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

ĐỂ TRỞ NÊN BÉ NHỎ

Thứ 6, 16-06-2023

(Mt 11,25-30)

Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

SUY NIỆM

Đoạn Tin Mừng trên ẩn chứa một sự thật sâu sắc. Giữa hai sự lựa chọn trở thành người “nhỏ bé”, hay người “khôn ngoan và có học thức”, chắc hẳn có nhiều người thích trở thành người “khôn ngoan và có học thức” hơn. Nhưng vấn đề ở đây, theo Chúa Giê-su, những người giống trẻ nhỏ thường khôn ngoan và hiểu biết nhiêu hơn là người hành động như thể mình là người khôn ngoan và học thức. 

Những điều huyền diệu về Nước Trời thường được tỏ lộ cho những người bé nhỏ. Họ được ban đặc ân để thấm nhập vào sự thật của đời sống nội tâm của Thiên Chúa. Điều này, ở một khía cạnh nào đó, cho thấy rằng đời sống nội tâm của Thiên Chúa thì đơn giản. Thiên Chúa và những ý muốn của Ngài chưa bao giờ khó hiểu và phức tạp. Chúng ta thường làm cho Ngài và sự khôn ngoan của Ngài trở nên phức tạp và khó hiểu. Sự thật và vẻ đẹp của Thiên Chúa chỉ có thể thấy rõ bằng một tâm trí đơn sơ và khiêm nhường.

Chúng ta thường dành nhiều thời gian và sức lực để cố gắng đi tìm ý muốn của Chúa. Chúng ta thường suy đi nghĩ lại, nói chuyện và lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn bối rối vì điều này điều nọ. Nếu bạn đang trong tình trạng này, đây có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn chưa nhận thức đúng đắn về ý muốn của Thiên Chúa nơi bạn, và không cho phép bản thân bạn được lắng nghe lời Ngài.

Thiên Chúa nói với chúng ta những điều đơn giản, rõ ràng, chỉ những điều chúng ta cần biết, vào đúng thời điểm chúng ta cần biết. Do đó, điều quan trọng là luôn luôn gần gũi với Chúa của chúng ta cách khiêm tốn và đơn sơ, chờ đợi Ngài nói lên sự thật đơn giản và sâu sắc mà chúng ta cần nghe, trong thời gian của Ngài. Điều này cần sự kiên nhẫn của chúng ta với Thiên Chúa.

Phản tỉnh: hãy suy ngẫm rằng, liệu bạn có thấy mình dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về những bí ẩn của cuộc sống và rồi chỉ thấy bối rối. Nếu vậy, hãy tìm cách lớn lên trong sự khiêm nhường để cho phép Chúa tiết lộ những sự thật đơn giản nhưng sâu sắc mà Ngài mong muốn được tiết lộ. Phấn đấu trở thành trẻ nhỏ trong mắt Chúa và bạn sẽ trở nên khôn ngoan và học hỏi hơn bạn có thể tự mình trở thành.

Lạy Chúa, xin giúp con có một đức tin đơn giản và ngây thơ nơi Ngài, và nhờ đức tin đơn giản này, để hiểu biết những bí ẩn đẹp đẽ mà Ngài mong muốn tiết lộ cho con. Xin cho con sự khôn ngoan và kiến thức, Chúa ơi, vượt xa những gì con có thể tự mình có được. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác nơi Ngài.

——-//——//——

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-1-17/fourteenth-week-in-ordinary-time/

What a profound truth to understand!  For many, if given the choice to be either a “little one” or “wise and learned” it can appear that being wise and learned is more attractive.  The problem is that, according to Jesus, those who are little children are in fact far more wise and learned than those who simply act this way.

Those who are childlike are the ones who have the mysteries of the Kingdom of Heaven revealed to them.  They are given a special grace to penetrate the truths of God’s inner life.  This reveals, in part, the simplicity of God’s inner life.  God and His will are never confusing and complex.  We may make Him seem confusing and, as a result, experience God’s wisdom as overly complex.  But in reality, the truth and beauty of God is only discernable by the simple mind who lives in a humble way.  

One tendency we can all have is to spend excessive time and energy trying to “figure out God’s will.”  We can think, and think and think, talk and talk and talk, and in the end remain in confusion about this or that.  If you find yourself in this situation, of thinking too much and ending in confusion, then this is a sign that you may not be properly discerning the will of God and may not be allowing yourself to properly hear Him speak.

God speaks to us simply, clearly and only what we need to know, when we need to know.  Therefore, it’s important to always approach our Lord in a humble and simple way, waiting for Him to speak the simple and profound truth we need to hear in His time.  Ultimately, it comes down to patience with our Lord.

Reflect, today, upon whether you find yourself spending excessive time thinking about the mysteries of life only to be left confused.  If so, seek to grow in humility so as to allow the Lord to reveal the simple yet profound truths He desires to reveal.  Strive to be childlike in God’s eyes and you will become wiser and more learned than you could ever become on your own.

Dear Lord, help me to have a simple and childlike faith in You and, through this simple faith, come to know the beautiful mysteries You desire to reveal to me.  Give me wisdom and knowledge, dear Lord, beyond what I could ever obtain by myself.  Jesus, I trust in You.———

———-