Mến Yêu Hằng Ngày, 17-02-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

ĐÁNH CƯỢC ĐỜI MÌNH

Thứ Sáu, ngày 17-02-2023

(Mc 8-34, 9-1)

Khi ấy, Chúa Giêsu tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta.

Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm, thì sẽ cứu được mạng sống mình.

Vì chưng được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình, thì nào được ích gì? Và người ta lấy gì mà đánh đổi mạng sống mình? Ai hổ thẹn vì Ta và vì lời Ta trong thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn từ khước nó, khi Người đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thần thánh”. Và Ngài nói với họ: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: trong số những kẻ có mặt đây, có người sẽ không phải nếm cái chết, trước khi thấy Nước Thiên Chúa đến trong quyền năng”.

 

SUY NIỆM

Câu hỏi đơn giản nhất khiến chúng ta dừng lại ở đoạn trích Tin Mừng này là: “Bạn có lòng ao ước theo Chúa Giê-su không?” Nếu bạn không trả lời được câu hỏi này trước tiên, thì những điều còn lại mà Chúa Giê-su nói sẽ chẳng có ích gì. Vậy, hãy suy ngẫm câu hỏi ấy.

 

Nói theo trí hiểu, nhiều người đọc đoạn Tin Mừng này và cho rằng đó là câu trả lời. Mỗi khi chúng ta đi nhà thờ tham dự thánh lễ, dành thời gian để cầu nguyện, hay đọc những bài Thánh Kinh, hoặc với bất kì phương cách nào, chúng ta đều có thể dõng dạc tuyên bố rằng “Vâng, con muốn theo Ngài, lạy Chúa.” Nhưng trong nhiều trường hợp cụ thể, chúng ta dâng lên Chúa những lời cầu nguyện mà qua đó, chúng ta gửi gắm ý riêng của mình, hòng lựa chọn đi theo Chúa Ki-tô. Nhưng qua bản văn Tin Mừng này, chúng ta sẽ thấy điều đơn giản hơn là một lựa chọn.

 

Cụm từ “bất kì ai muốn” biểu lộ một điều gì đó lớn hơn 1 sự quyết định, nó bày tỏ lòng khát khao. Khát khao theo Chúa Ki-tô không phải là bước đầu tiên trên hành trình theo Ngài, đó là bước cuối cùng. 

Điều đầu tiên, chúng ta cần đi đến sự hiểu biết về sự thật, và tuyên xưng nó. 

Điều thứ hai, chúng ta phải quyết tâm với những việc chúng ta lựa chọn.

Điều thứ ba, một ơn lành làm việc trên chúng ta để biến đổi chúng ta, chúng ta bắt đầu “ao ước”, và “khát khao” tất cả những gì Chúa Giê-su muốn nơi chúng ta, và tất cả những gì Ngài mời gọi chúng ta ôm lấy.

 

Để có lòng ước muốn yêu và được yêu là điều đơn giản lắm. Với tình yêu, bất kể cho đi hay nhận lại, ai trong chúng ta cũng mong muốn được hưởng nếm niềm vui của những lời nói ân cần quan tâm và dịu dàng chăm sóc. Nhưng với tình yêu đích thực của Chúa Ki-tô thì khác, tình yêu ấy đòi hỏi chúng ta vị tha và hy sinh từ bỏ mình, một tình yêu không tính toán thiệt hơn, vượt lên trên cả những nhu cầu cá nhân, ngay cả khi đớn đau hay thử thách.

 

Phản tỉnh: Bạn có ao ước đến với Chúa Giê-su? Bạn có sẵn sàng và quyết tâm ôm lấy tất cả mọi điều mà khao khát ấy đòi hỏi. Thiên Chúa đặt để khao khát nơi con tim bạn. Bạn phải đưa ra lựa chọn. Hãy thưa “Vâng” với Ngài và thập giá của Ngài. Cuối cùng, bạn sẽ được ân thưởng muôn đời theo những gì bạn đã làm

 

Lord, I want to desire Your Cross.  I want to come to a level of love through which I desire to give myself completely to You, without counting the cost, and even desiring those acts which require great sacrifice.  You embraced Your Cross without reserve out of love for us.  Help me to imitate Your perfect example.  Jesus, I trust in You.

—–//—-//—–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao