Mến Yêu Hàng Ngày, 18-05

CHÚA GIÊ-SU CHUẨN BỊ CHO CHÚNG TA Thứ 2, 18-05-2020 (Ga 15, 26 – 16, 4a) “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, …

The post Mến Yêu Hàng Ngày, 18-05 appeared first on Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.