Mến Yêu Hằng Ngày, 20-03

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – YÊU MẾN CHÚA
Thứ 6, 20-03-2020 (Mc 12, 28b-34)

Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
SUY NIỆM
Một kinh sư đến với Đức Giêsu và hỏi Người, “Điều răn nào trọng nhất trong các điều răn?” Đức Giêsu trả lời, “Điều răn trọng nhất đó là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa duy nhất! Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa, Chúa của ngươi hết cả tấm lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và hết sức lực của ngươi.” (Mc 12,28-30)
Bạn không nên ngạc nhiên khi thấy rằng hành động lớn nhất bạn có thể làm trong cuộc sống là yêu Chúa với toàn bộ con người mình. Điều đó là yêu mến Ngài với trọn cả tấm lòng, linh hồn, trí khôn và sức mạnh. Yêu mến Chúa trên hết mọi sự, với tất cả sức mạnh trong khả năng của con người, là mục tiêu mà bạn phải phấn đấu không ngừng trong cuộc sống. Nhưng điều đó chính xác nghĩa là gì?
Trước tiên, điều răn về lòng yêu Chúa hết cõi lòng này xác định các khía cạnh khác nhau của con người cần phải được dâng cho một tình yêu trọn vẹn dành riêng cho Thiên Chúa. Nói cách khác theo hướng thần học, chúng ta có thể định nghĩa những khía cạnh phong phú của chúng ta là những khía cạnh bao gồm: trí tuệ, ý chí, đam mê, cảm xúc, động lực và ước muốn. Làm thế nào chúng ta yêu mến Chúa với tất cả những điều này?
Chúng ta bắt đầu với tâm trí của mình. Bước đầu tiên trong việc yêu mến Chúa là đến để nhận biết Ngài. Nghĩa là chúng ta phải tìm, hiểu và tin tưởng vào Chúa và tất cả những gì đã bày tỏ cho chúng ta về Ngài. Chúng ta phải tìm hiểu để thâm nhập sâu vào mầu nhiệm cuộc đời của Người, đặc biệt qua Kinh Thánh và vô số mầu nhiệm đã được bày tỏ qua dòng lịch sử của Giáo Hội.
Thứ hai, khi chúng ta tìm hiểu sâu hơn về Chúa và tất cả những gì Ngài đã mặc khải, chúng ta tự do quyết định tin vào Ngài và sống theo đường lối của Ngài. Đây là sự lựa chọn đầy tự do phải đi cùng với sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa và làm nên một hành động trong niềm tin vào Ngài.
Thứ ba, khi chúng ta đã bắt đầu thấm nhuần mầu nhiệm sự sống của Chúa, đã chọn tin vào Ngài, và tất cả những gì Ngài bày tỏ, chúng ta sẽ thấy cuộc sống của chúng ta thay đổi. Một khía cạnh cụ thể trong đời sống chúng ta sẽ thay đổi là chúng ta sẽ khao khát Chúa; ý muốn của Ngài sẽ trở nên tâm điểm cuộc đời của chúng ta, chúng ta sẽ muốn tìm kiếm Ngài hơn nữa, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui trong việc bước theo Ngài. Và chúng ta sẽ khám phá rằng tất cả sức mạnh của linh hồn con người sẽ từ từ tiêu hao cùng với tình yêu của Ngài và những đường lối Ngài.
Hôm nay chúng ta hãy suy xét đặc biệt khía cạnh đầu tiên của việc yêu mến Chúa. Hãy suy ngẫm xem làm cách nào để ta có thể năng tìm đến Chúa để biết và hiểu Ngài cùng tất cả những gì Ngài đã bày tỏ cho chúng ta. Sự hiểu biết này phải trở nên nền tảng của tình yêu của ta dành cho Chúa với trọn vẹn con người ta. Chúng ta hãy bắt đầu với điều đó và cũng giúp những người khác làm theo. Một cách để thực hiện điều này là hãy bắt đầu học hỏi không ngừng mọi tín lý của Giáo Hội Công Giáo chúng ta.
“Chúng con yêu mến Ngài, lạy Chúa của chúng con; và chúng con muốn yêu Ngài nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Xin ban ơn cho chúng con để chúng con có thể yêu mến Ngài với hết lòng chúng con ao ước, và hết sức chúng con phải làm. Lạy Chúa mến yêu, Người đã yêu mến và bảo vệ chúng con đến cùng, ý nghĩ về Ngài quá đỗi ngọt ngào và luôn ngọt ngào hơn nữa. Hãy đến với chúng con, Lạy Đức Chúa, và cư ngụ nơi trái tim của chúng con. Xin Ngài canh chừng môi miệng, bước đi, hành động của chúng con và chúng con sẽ không phải lo lắng cho linh hồn hay thân xác chúng con. Xin ban cho chúng con tình yêu, sự ngọt ngào nhất nơi mọi món quà, mà không biết đến thù địch. Xin ban cho lòng chúng con tình yêu tinh tuyền, phát sinh bởi tình yêu của Ngài ban cho chúng con, như thế chúng con có thể yêu tha nhân như Ngài yêu chúng con. Ôi tình yêu cao vời của Chúa Cha, từ Ngài tuôn đổ tất cả tình yêu, xin hãy để trái tim của chúng con, trái tim bị băng cứng trong tội lỗi, trong sự lạnh nhạt với Ngài và với tha nhân, được sưởi ấm bởi ngọn lửa tình yêu thiêng liêng này. Nguyện xin Chúa trợ giúp và ban ơn cho chúng con nhờ Con Một yêu dấu của Ngài.” (Kinh nguyện của Anselm, thế kỷ 12).
—————–
Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn:
http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/mar29.htm

Meditation: What is the best and sure way to peace, happiness, and abundant life? The prophet Hosea addressed this question with his religious community – the people of Israel. Hosea’s people lived in a time of economic anxiety and fear among the nations. They were tempted to put their security in their own possessions and in their political alliances with other nations rather than in God. Hosea called his people to return to God to receive pardon, healing, and restoration. He reminded them that God would “heal their faithlessness and love them freely” (Hosea 14:4). God’s ways are right and his wisdom brings strength and blessing to those who obey him.
The grace and power of love and obedience
How does love and obedience to God’s law go together? The Pharisees prided themselves in the knowledge of the law and their ritual requirements. They made it a life-time practice to study the 613 precepts of the Old Testament along with the numerous rabbinic commentaries. They tested Jesus to see if he correctly understood the law as they did. Jesus startled them with his profound simplicity and mastery of the law of God and its purpose.
What does God require of us? Simply that we love as he loves! God is love and everything he does flows from his love for us. God loved us first and our love for him is a response to his exceeding grace and kindness towards us. The love of God comes first and the love of neighbor is firmly grounded in the love of God. The more we know of God’s love and truth the more we love what he loves and reject what is hateful and contrary to his will.
The love which conquers all
What makes our love for God and his commands grow in us? Faith in God and hope in his promises strengthen us in the love of God. They are essential for a good relationship with God, for being united with him. The more we know of God the more we love him and the more we love him the greater we believe and hope in his promises. The Lord, through the gift of the Holy Spirit, gives us a new freedom to love as he loves (Galatians 5:13). Do you allow anything to keep you from the love of God and the joy of serving others with a generous heart? Paul the Apostle says: hope does not disappoint us, because God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit which has been given to us (Romans 5:5). Do you know the love which conquers all?
“We love you, O our God; and we desire to love you more and more. Grant to us that we may love you as much as we desire, and as much as we ought. O dearest friend, who has so loved and saved us, the thought of whom is so sweet and always growing sweeter, come with Christ and dwell in our hearts; that you keep a watch over our lips, our steps, our deeds, and we shall not need to be anxious either for our souls or our bodies. Give us love, sweetest of all gifts, which knows no enemy. Give us in our hearts pure love, born of your love to us, that we may love others as you love us. O most loving Father of Jesus Christ, from whom flows all love, let our hearts, frozen in sin, cold to you and cold to others, be warmed by this divine fire. So help and bless us in your Son.” (Prayer of Anselm, 12th century)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.