Mến Yêu Hằng Ngày, 22-09-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 5, 22-09-2022

🌷(Lc 9, 7-9)🌷

Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.” Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.” Còn vua Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.

 

🌷SUY NIỆM🌷

 

Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc vua Hêrôđê muốn gặp Đức Giêsu vì ông muốn thỏa mãn trí tò mò của mình, chứ không phải thực sự muốn tìm kiếm Chúa. Ông chỉ muốn thấy tận mắt một vài phép lạ Ngài làm như người ta đồn thổi về Ngài. Và dĩ nhiên, vua Hêrôđê sẽ không được như ý mình, vì ông ta là kẻ tò mò, gian trá và xảo quyệt. Sau này ông ta được gặp Chúa trong cuộc thương khó của Người, nhưng cuộc gặp ấy có mà như không có, vì với một tâm hồn chất chứa sự lưu manh, tính toán, và không có ý muốn để Thiên Chúa tác động, nên dù có gặp Chúa thì đời ông ta cũng chẳng bao giờ biến đổi được.

 

Ông Giakêu cũng có tính tò mò như Hêrôđê, nhưng trái lại, ông là người tội lỗi có lòng khao khát được hoán cải. Ông đã gặp được Chúa và để cho Người biến đổi vì sâu trong tâm hồn Giakêu có một niềm khát khao mãnh liệt hướng về sự thiện. Chúa Giê-su đã chỉ cho chúng ta con đường đến gặp Người và được biến đổi, “Nếu các ông ở lại trong Lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” (Ga 8,31-32). Điều Chúa Giêsu muốn là chúng ta hãy thực hành những điều Ngài dạy, để chúng ta thực sự ở lại trong Lời của Ngài. 

 

Vậy chúng ta có đang tìm kiếm Chúa với một tâm hồn hướng thiện, hay là một tâm hồn mưu mô, tính toán? Chúng ta đang tò mò về Chúa như vua Hêrôđê hay như Giakêu? Chúng ta có thực sự làm theo những điều Ngài đã truyền dạy? 

 

Chỉ có Thiên Chúa mới có thể biến đổi và giải thoát chúng ta, nếu chúng ta vâng nghe Lời Người. Chúng ta sẽ tìm được bình an, niềm vui cũng như sự tự do đích thực để được sống như là con cái Thiên Chúa. Trái lại, nếu chúng ta bỏ qua hay phớt lờ Lời Chúa, thì chúng ta đang lạc lối và chạy theo con đường của tội lỗi, khổ đau và sự chết. Chúng ta hãy đến với Chúa bằng một niềm khao khát thật sự như Giakêu đã làm, để chúng ta có thể gặp gỡ và ở lại trong chính Lời của Người. 

 

Lạy Cha, xin biến đổi con để con trở nên giống Chúa Giê-su trong mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm. Xin ban cho con lòng sốt mến trong việc vâng nghe ý Cha, giúp con lớn lên trong tình yêu và sự thật nơi Ngài. Amen.

 

—–//—–//——-//—-

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/sep27.htm