Mến Yêu Hằng Ngày, 23-02-2022

 

MẾN YÊU HẰNG NGÀY
Thứ 4, 23-02-2022

🌷(Mc 9, 38-40)🌷


Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.


🌷SUY NIỆM🌷

Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy.” (Mc 9, 38-39)

Đoạn Tin Mừng dạy cho chúng ta bài học về lòng đố kỵ hay có thể gọi là “chủ nghĩa cá nhân”. Gio-an và các môn đệ khác thấy có người mà các ông không hề quen biết, lại dùng danh của Thầy mình mà trừ quỷ. Đó là hình ảnh khá xa lạ để tưởng tượng ra. Gio-an nhìn ra được điều này và cố gắng can thiệp bằng cách yêu cầu người đó dừng lại. Sau đó ông đến nói với Chúa Giê-su, mong rằng Người sẽ can thiệp. Nhưng Chúa Giê-su lại làm ngược lại.

Có thể định nghĩa “Chủ nghĩa cá nhân” như là một xu hướng khi ai đó nghĩ rằng điều gì đó chỉ tốt khi tôi làm nó. Đó là một hình thức khác của tính ham danh lợi khi chúng ta cảm thấy thật khó chịu vì phải vui mừng và ủng hộ những điều tốt lành mà người khác đang làm. Điều này rất nguy hiểm nhưng tất cả lại là cuộc đấu tranh hằng ngày đối với nhiều người.

Trong đời sống người Ki-tô hữu, lý tưởng của chúng ta là tìm kiếm Chúa ở mọi nơi và bên trong mỗi người. Chúng ta ao ước để cảm nhận rằng Nước Trời được xây dựng cho tất cả mọi người hưởng niềm vui khi chứng kiến bao điều tốt lành xảy ra. Như trong thư thánh Phao-lô nói rằng Lời Chúa thì không bị ràng buộc. Thiên Chúa có thể làm việc thông qua từng người Ki-tô hữu, những người thuộc tôn giáo khác và cả những ai không mang danh tôn giáo nào. Thậm chí Ngài có thể làm việc mọi lúc thông qua những người có vẻ như là họ đang chống phá tôn giáo. Thay vì trở nên bực bội vì những việc làm tốt lành của người không phải là Ki tô hữu, chúng ta nên vui mừng vì điều đó. Đó là một dấu hiệu cho thấy rõ ràng Nước Trời đang được xây dựng. Nơi nào có tình yêu, nơi nào có sự phục vụ thì nơi đó có Thiên Chúa hiện diện.

Mặt khác, nếu chúng ta nhìn thấy chính mình ghen tị với người khác vì những điều tốt họ làm, hoặc nếu chúng ta cố gắng tìm ra lỗi sai của họ, thì chúng ta nên nhận thức về chủ nghĩa cá nhân và nhận nó như là tội lỗi của chúng ta chứ không phải của họ.

Hôm nay, chúng ta cùng suy nghĩ về phản ứng của mình đối với những điều tốt lành người khác làm. Bạn có vui mừng trong những điều tốt lành đó? Hay bạn nhìn nhận những việc tốt đó với lòng ghen tị và đố kỵ? Nếu bạn có khuynh hướng hướng về điều sau thì hãy đặt mục tiêu cho chính mình là được giải thoát khỏi những sự cám dỗ đó. Thiên Chúa chúng ta luôn mong ước bạn góp phần mình vào những việc làm tốt lành của Ngài. Bạn nên tìm kiếm sự ước ao như vậy.

Lạy Cha, khi con ganh tỵ với người khác, đặc biệt là khi con ganh tỵ vì những việc tốt lành họ làm, xin giúp con nhìn nhận đó như là tội lỗi của con. Xin giúp con tìm kiếm biết bao điều tuyệt vời mà Ngài thực hiện trong thế giới của chúng con, và xin giúp con biết vui mừng vì những điều Ngài làm thông qua bàn tay những người khác. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa. Amen.

—-//—-//—
Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn:
https://mycatholic.life/…/seventh-week-ordinary-time/

https://livingspace.sacredspace.ie/o2074g/