Mến Yêu Hằng Ngày, 23-09-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 6, 23-09-2022

🌷 (Lc 9,18-22)🌷

Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.

Người còn nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

 

🌷SUY NIỆM🌷

 

Nhiều người Israel nhận biết Đức Giê-su là Đấng Quyền Năng đến từ Thiên Chúa và thậm chí so sánh Người với những vị ngôn sứ vĩ đại. Nhưng đứng trước những lời tung hô đó, thậm chí cả lời tuyên tín nhờ Thánh Thần của Phêrô, Đức Giê-su lại nói với các môn đệ rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều” (Lc 9,22) và chịu chết để công trình cứu chuộc của Thiên Chúa được nên toàn vẹn. Đây có lẽ là một tin tức “giật gân” và thật khó hiểu, khó chấp nhận đối với các môn đệ. Đường lối và tư tưởng của Thiên Chúa khác xa đường lối và tư tưởng của con người quá đỗi! (Is 55,8). Qua sự tự hạ, đau khổ và cái chết trên thập giá, Đức Giê-su đã phá tan quyền lực tội lỗi của kẻ thù là Satan, của sự gian dối và lừa đảo. 

Chính vì vậy, nếu chúng ta muốn thông phần vào vinh quang của Đức Giê-su Ki-tô, chúng ta phải mang lấy thập giá của mình và đi theo đường lối của Người. Thập giá mà bạn và tôi đang phải gánh lấy mỗi ngày là gì? Đó là ngay cả khi ý tôi không giống với ý của Thiên Chúa, thì ý của Người vẫn phải được thực hiện. Biết Đức Giê-su là biết vinh quang của Người trên thập giá, từ nơi đó Người đã đánh bại tội lỗi và sự chết ngang qua sự phục sinh của Người. Thánh Thần ban tặng cho chúng ta đức tin để biết Chúa Giê-su một cách cá vị như là Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, ban tặng cho chúng ta những khả năng để sống trung thành với Phúc Âm và lòng can đảm để làm chứng nhân về niềm vui, sự thật và tự do của Phúc Âm cho người khác.  Đối với bạn lúc này, Đức Giê-su là ai?

 

Lạy Chúa Giê-su, con tin và con tuyên tín rằng Ngài là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống. Xin nhận lấy cuộc sống, ý chí và mọi sự con có để con có thể thuộc trọn về Ngài, bây giờ và mãi mãi.” 

———-

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/sep28.htm