Mến Yêu Hằng Ngày, 25-07-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 3, 25-07-2023

(Mt 20,20-28)

     

Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: “Bà muốn gì?” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” Đức Giê-su bảo: “Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” Họ đáp: “Thưa uống nổi.” Đức Giê-su bảo: “Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.”

Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

     

SUY NIỆM

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã đưa ra quan điểm hoàn toàn trái ngược với cách nghĩ của con người về sức mạnh, quyền lực và địa vị. Với Ngài, quyền lực đi đôi với tình yêu, địa vị với hy sinh, phục vụ với khiêm nhường. Quả thế, quyền lực mà không có yêu thương sẽ dẫn đến sự tàn nhẫn và huỷ hoại; chức tước, địa vị mà không có tôn trọng cùng quan tâm người dưới dễ hạ thấp phẩm giá và chà đạp lên nhân phẩm người khác; Phục vụ mà không có hy sinh quảng đại sẽ thiếu tử tế và không có giá trị.

Đức Giêsu đã dùng những từ ngữ rất trực tiếp và rõ ràng để nói về chén đắng của mình: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” Các môn đệ cũng phải uống chén đắng giống như thầy Giêsu nếu họ mong muốn được cùng Thầy hưởng vinh quang trong Nước Trời. Trong thời đại chúng ta hôm nay, chén đắng ấy có thể là những đau khổ về thể xác hay những khốn cùng của bách hại vì đạo; Chén ấy cũng có thể là những đòi hỏi khắt khe của đời sống công chính, mặc lấy tinh thần Chúa Ki-tô để tôi luyện mình mỗi ngày với những hy sinh, thất vọng, gục ngã và chiến đấu chống lại vô vàn cám dỗ của thế gian, ma quỷ và xác thịt. Bạn có từng hỏi Chúa và có nhận ra chén đắng mà Ngài dành riêng cho bạn không?

Những ai muốn phục vụ cùng Chúa Giêsu và muốn được “thống trị” trong Nước Trời thì phải luôn sẵn sàng để hy sinh: Không chỉ thời gian, tiền bạc, sức lực và tài năng mà còn cả đời sống và hết thảy mọi sự! 

Những ai đang phục vụ thì hãy trọn vẹn theo gương của Chúa Giê-su chứ đừng lấy việc phục vụ để tô bóng cho bản thân, đừng lấy việc phục vụ để được phục vụ hay bất cứ điều gì vì tư lợi và mục đích cá nhân. Trọn vẹn theo gương Giê-su là quên mình, từ bỏ cái tôi to lớn để trở nên bé nhỏ, phục vụ anh em mình, như Giê-su đã từ bỏ ngôi vị Thiên Chúa, trở nên một con người nơi thế gian để phục vụ!

Ước gì hôm nay, chúng ta trở nên ý thức và lưu tâm hơn những cơ hội được hy sinh cho Chúa, cùng can đảm hy sinh chính mình trong cuộc sống thường ngày. 

Ước gì hôm nay, chúng ta biết mạnh dạn nói tiếng “Xin Vâng” như  Mẹ Maria đã xin vâng với Thiên Chúa khi Ngài trao cho chúng ta cơ hội để phục vụ. Và để thúc đẩy hy sinh, chúng ta hãy đặt ra cho mình một mục tiêu khi làm những hy sinh ấy, như: để cứu một linh hồn, dâng lời cầu nguyện cho một bệnh nhân, cầu nguyện cho Hội Thánh ở một địa phương đang bị bách hại, hay cho một ai đó đang trong hoàn cảnh bị những nỗi đau thương nghiền nát…

Cha của con ơi,

Tự sức mình, con không có khả năng suy nghĩ những điều cao cả và thánh thiện. Tự sức mình, con không có khả năng sống hy sinh, cho dù chỉ là một hy sinh bé nhỏ tầm thường nhất. Xin Cha ban ơn cho con, để hôm nay con có thể sống hy sinh hơn nữa trong lời nói, suy nghĩ và việc làm của mình; và nhờ Thần Khí của Cha, những hy sinh bé nhỏ mọn hèn ấy được trở nên xứng đáng dâng lên như lời nguyện cầu cho những người thực thi công lý để họ biết thực thi với tinh thần liêm chính, và xin cho những bất công đang lan tràn thế giới được sớm chấm dứt. Con xin Cha, nhờ anh Giêsu, mẹ Maria và các anh em, chị em của con trên trời. Amen.

—-//—–//—-

Nhóm Bạn Đường Linh Thao