Mến Yêu Hằng Ngày, 26-05


🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀

⏰Thứ 4, ngày 26/05/2021⏰

💥(Mc 10, 32-45)💥

Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng Nhóm Mười Hai ra, và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình : “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại.”

Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói : “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.” Người hỏi : “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì ?” Các ông thưa: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” Đức Giê-su bảo: “Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được.” Đức Giê-su bảo: “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống ; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.”

Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em ; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.

🍀SUY NIỆM🍀

Trong bài Tin Mừng hôm qua, chúng ta đã được nghe Chúa nói: “Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu”

Hôm nay, ngay khi Chúa Giê-su loan báo cho các môn đệ cuộc khổ nạn của mình, và tâm sự với họ những nỗi niềm đau thương ấy để tìm ở nơi họ sự cảm thông, hiểu biết và chia sẻ, cũng như tận mắt chứng kiến cuộc thương khó ấy để làm chứng cho Chúa Kitô. Nhưng trái với mong đợi, các môn đệ không những không hiểu ý định của Thầy, mà còn mải mê theo đuổi quyền lực thế gian. Các ông đòi Thầy cho mình địa vị và vinh quang, tệ hơn nữa là các ông cãi cọ, bất hòa, ganh tị với anh em mình. Trong hoàn cảnh ấy, Chúa Giêsu vẫn kiên nhẫn giảng giải cho các ông tinh thần của người đứng đầu trong vương quốc của Ngài.

Không như quan điểm của người đời, người thủ lãnh là người dùng quyền hành để thống trị và thao túng người khác, bắt họ làm lợi cho mình. Nhưng trong Nước Thiên Chúa, “ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em”. Đức Giê-su không coi thường khát vọng được thành công, được vọng trọng, nhưng Người chỉ cho các môn đệ con đường đúng đắn đưa tới đó: phục vụ. Việc phục vụ đây không phải là công việc nô dịch của người nô lệ, chỉ chu toàn bề ngoài, nhưng là việc phục vụ của người tự hạ, hiến dâng bản thân mình, hy sinh phục vụ vì lợi ích của người khác, và vì yêu thương.

“Nhưng giữa anh em thì không phải như vậy”. Câu nói này của Đức Giê-su cho ta hiểu rằng cuộc sống Kitô hữu phải tuân theo một thứ logic khác, không phải theo khuôn phép xử sự thông thường của người đời. Nhưng những gì chúng ta làm và cả những gì chúng ta không làm cho kẻ khác đều là những ví dụ cụ thể: Tôi luôn đặt mình trước hết. Tội này len lỏi vào hôn nhân của chúng ta, vào các mối quan hệ, nơi trường học và sở làm của chúng ta nữa, khi chúng ta không bao giờ chịu nhường mình, chịu lép vế.

Bằng tình yêu không giới hạn, Chúa đã chịu chết vì tội lỗi của tất cả chúng ta – cả tôi và bạn nữa – trong đó có tội ích kỷ, tội kiêu hãnh, tội đã đặt mình và các nhu cầu của mình lên trên người khác. Ngài dùng chính mình để làm gương mẫu và dạy chúng ta yêu thương nhau.

Ngắm nhìn cuộc đời Chúa nơi Thánh giá hôm nay, ta biết tìm nhiều cách để trở nên tình nguyện viên của Chúa và phục vụ tha nhân. Chúng ta được chúc lành để trở nên ơn lành cho người khác.

Bạn không cần phải làm mọi điều lớn lao, nhưng bạn được mời gọi để làm một điều gì đó.

Cầu nguyện:

Giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận,

xin dạy con biết phục vụ âm thầm.

Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt,

xin dạy con biết yêu thương tự hiến.

Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ,

xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm.

Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị,

xin dạy con biết coi mọi người như anh em.

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J

Biên dịch và tổng hợp: Nhóm Bạn Đường Linh Thao