Mến Yêu Hằng Ngày, 27-10-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 5, 27-10-2022

🌷(Lc 13,31-35)🌷

Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông!” Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: ‘Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được.’

“Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay: các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!”

🌷SUY NIỆM🌷

Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta một cuộc trao đổi thú vị giữa Chúa Giêsu và một số người Pharisêu. 

Tại sao những người Pharisêu lại nói với Chúa Giê su theo cách này, và cảnh báo cho Ngài về ý định của Vua Hê rô đê? Có phải vì họ lo lắng cho Chúa Giê su và cố gắng giúp đỡ Ngài không? Chắc chắn là không. Như chúng ta đã biết, những người Pharisêu từ lâu đã có lòng đố kị và ghen ghét Chúa Giê su, vì vậy họ muốn nhân cơ hội Vua Hêrôđê nổi cơn thịnh nộ để đe dọa Ngài, hòng làm Ngài lo sợ mà đi khỏi chỗ của họ. Nhưng tất nhiên Chúa Giêsu đã không cho họ được như ý.

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng gặp phải tình cảnh tương tự như thế: ai đó đến rỉ tai chúng ta chuyện nọ chuyện kia như thể đang cảnh báo, giúp đỡ chúng ta, trong khi thực ra lại mang ẩn ý hù doạ để làm chúng ta sợ hãi, lo lắng mà thoái nhượng.

Chúng ta hãy nhìn cách Chúa Giêsu phản ứng lại tình huống trên và vận dụng cho chính mình. Ngài đã không nhượng bộ trước đe doạ, không để ác ý của Hêrôđê làm ảnh hưởng mình. Lời đáp trả đầy tự tin của Chúa Giêsu trước “cảnh báo” của những người Pharisêu như thể rằng: Đừng lãng phí thời gian khiến Ta sợ hãi hoặc lo lắng. Ta đang làm công việc của Cha Ta và đó là tất cả những gì Ta quan tâm.

Phản tỉnh: Trong cuộc sống có điều gì khiến bạn e dè sợ sệt không? Bạn có để những lời nói độc địa, ác ý, những lời bàn tán sau lưng nhấn chìm bạn không? Chỉ một điều duy nhất chúng ta cần quan tâm đó là thánh ý của Cha chúng ta trên trời. Một khi chúng ta chỉ một mực làm theo ý muốn của Ngài, chúng ta sẽ có đủ khôn ngoan và can đảm để lên án, quở trách những ác ý, doạ nạt giấu trong lớp vỏ thiện ý như thế trong cuộc sống.

Bạn cũng hãy nhìn lại nhiệt tâm thi hành Thánh Ý Chúa Cha của bạn trong cuộc sống này như thế nào. Bạn có đang làm theo ý muốn của Ngài không? Nếu vậy, bạn có nhận thấy một số người đến với bạn và cố gắng ngăn cản bạn làm “việc của Cha” không? Hãy cố gắng để có sự tự tin mạnh mẽ giống như Chúa Giêsu và tiếp tục tập trung vào sứ mệnh mà Chúa trao cho bạn!  

Lạy Chúa, con tin tưởng vào Thánh Ý quan phòng của Chúa! Con tin vào kế hoạch Chúa đã dành cho đời con và nguyện không bị phân tâm, khiếp sợ bởi những ý kiến, ác ý của người khác. Xin thêm lòng can đảm và sự khôn ngoan để con có thể chuyên chú hướng trọn về Ngài, và chỉ Ngài trong mọi việc mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa! 

—-//—–//——

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/thirtieth-week-in-ordinary-time/