Mến Yêu Hằng Ngày, 28-07-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 4, 27-07-2022

🌷(Mt 13,44-46)🌷

“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

“Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

🌷SUY NIỆM🌷

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra 2 dụ ngôn, tương ứng với 2 hình ảnh tượng trưng cho Nước Trời: kho báu chôn giấu trong ruộng và viên ngọc quý. 

Người thanh niên trong dụ ngôn kho báu, gặp được kho báu chôn giấu trong thửa ruộng, anh liền đem bán tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng ấy. Tại sao anh ta làm thế? Điều dễ hiểu ở đây là anh tìm được một kho báu có giá trị lớn hơn tất cả mọi thứ mà anh ta có. Dĩ nhiên, anh không đủ tiền để mua kho báu ấy. Nhưng may mắn thay, anh ta đủ tiền để mua thửa ruộng ấy. 


Trong dụ ngôn này, Chúa Giêsu ví Nước Trời như một kho báu mà chúng ta không thể định giá được, cũng không thể so sánh với bất kì thứ vật chất nào, và cho dù giàu có bao nhiêu ta cũng không mua được kho báu ấy. Cũng như vậy, ta không thể trả giá trọn vẹn cho cuộc sống dồi dào và phong phú mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nhưng nếu ta sẵn sàng từ bỏ cuộc sống hiện tại, để nhận lấy sự sống đời đời mà Thiên Chúa hứa ban cho ta, khi ấy, ta nhận được một kho báu quý giá hơn tất cả mọi sự của thế gian này.

Dụ ngôn về viên ngọc quý cũng cho chúng ta một bài học tương tự. Bất ngờ gặp được kho báu trong khi cày ruộng mình thì chưa đủ, mất công tìm kiếm bảo vật mới giá trị hơn. Nước Trời được ví như viên ngọc, vẻ đẹp của sự toàn mỹ và quý giá. Tại sao một thương gia lại có thể “bán tất cả những gì ông ta có” chỉ để mua được viên ngọc? Là vì ông ta say mê, bị thu hút bởi viên ngọc quý giá này. Trước vẻ đẹp ấy, dường như mọi tài sản ông có chỉ còn là hư vô. Ông đã biết từ bỏ cái kém, để chọn cái hơn. Bạn có say mê tìm kiếm Chúa và Vương Quốc của Ngài hay không?


Một kinh nghiệm mà Chúa đã biến đổi Saolê (một kẻ bắt đạo) trở thành tông đồ Phaolô nhiệt thành rao giảng về Đức Kitô Giêsu cho dân ngoại, đó là “Chúa dẫn ông đến sự tách lìa hoàn toàn khỏi mọi điều mà trước đây dường như là quan trọng nhất đối với ông: ‘Nhưng, những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô (Pl 3,7-8)” (“Tin Mừng theo thánh Phaolô”của Đức Hồng Y Carlo Maria Martini)

Một anh thanh niên gặp được kho báu, một thương gia tìm được viên ngọc quý, vì họ đều nhận ra được giá trị thật ẩn sâu bên trong những kho tàng ấy, họ có lòng khao khát ước ao, họ nỗ lực tìm kiếm và sẵn sàng “bán tất cả những gì mình có” để được nhận những điều thật quý giá ấy. 


Qua hai dụ ngôn trên, Chúa Giêsu mời gọi ta bán đi của cải thế gian này để mua lấy kho báu vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa. Ước gì hôm nay chúng ta cũng có thể thực sự nhận ra được giá trị vô ngần của Nước Trời mà sẵn sàng từ bỏ tất cả như thánh Phao-lô đã từng xác quyết: “Tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô.” (Pl 3,8)

—//—-//—-

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Tham khảo: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/read…/…/aug1.htm