Mến Yêu Hằng Ngày, 28-09-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 4, 28-09-2022

🌷(Lc 9, 57-62)🌷

Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”

Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

🌷SUY NIỆM🌷

Trình thuật Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay cho ta thấy Thiên Chúa mời gọi và ban cho chúng ta sức mạnh để theo Chúa trên mọi nẻo đường. Con đường Chúa Giêsu đi không phải là một con đường trải thảm đỏ, bằng phẳng và đầy hương thơm, mà luôn chứa đựng nhiều gập ghềnh, thử thách. Trên con đường ấy, có người thanh niên nhiệt thành đến xin làm môn đệ, nhưng Ngài đòi hỏi những ai muốn theo Ngài phải có thái độ từ bỏ dứt khoát với những gì đang có, để sẵn sàng sống đời sống mới với sự thiếu thốn những tiện nghi tối thiểu: “con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Lc 9,58) Hơn ai hết, Chúa Giêsu đã bỏ trời cao để xuống thế làm người, sinh ra trong cảnh nghèo, và sống trọn kiếp nghèo. 

Một người nói anh sẽ theo Chúa ngay khi anh chôn cất cha của mình, nhưng Chúa Giêsu đòi hỏi những kẻ muốn theo Ngài chỉ đặt một mình Thiên Chúa lên trên hết thảy mọi sự, vì chính Thiên Chúa là cùng đích đời người. Người khác lại muốn về nhà nói lời từ biệt với gia đình, nhưng Chúa Giêsu đã khiến anh ta nhận ra rằng cuộc sống luôn là những chọn lựa và đôi khi những lựa chọn ấy khiến ta day dứt và đớn đau. Tuy nhiên hạnh phúc chỉ dành cho ai có ý chí kiên định và quyết tâm từ bỏ vì cơ hội không dành cho những người bắt cá hai tay. 

Chúa Giêsu kêu gọi trái tim từ bỏ nơi những người môn đệ muốn theo Chúa, sự từ bỏ giải phóng con người, từ bỏ giúp chúng ta dâng mình một cách trọn vẹn cho Thiên Chúa và hoàn toàn để cho Ngài dẫn dắt. 

Liệu đòi hỏi của Chúa Giêsu có quá khắc nghiệt đối với những ai muốn theo Ngài chăng? Không, chúng ta có sự tự do. Ngài muốn chúng ta biết cái giá khi lựa chọn theo Ngài, để ta có trách nhiệm với chọn lựa của mình. Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta đặt mọi sự dưới Ngài và sau Ngài. Theo Giêsu, ta phải chịu đựng đớn đau để từ bỏ mọi sự. Nhưng theo Giêsu, chúng ta được điều lớn hơn cả, đó là chính Giêsu.

Đoạn Tin Mừng không cho chúng ta biết họ có theo Đức Giêsu hay không, nhưng mỗi lời của Ngài là một bài học đắt giá và là một khoảng lặng để những ai đang muốn theo Ngài phải suy nghĩ, phải cân nhắc và phải quyết tâm. Ân huệ của Thiên Chúa luôn tràn đầy và tình yêu của Ngài luôn mạnh mẽ. Không gì có thể tuyệt vời hơn việc đặt cuộc đời mình dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa, Vua vũ trụ. Chúng ta không thể vượt qua Thiên Chúa trong sự vô biên và vĩnh cửu của Ngài.

Chúa Giêsu đã hứa với những ai sẵn lòng thi hành Thánh ý Thiên Chúa với lòng mến “sẽ được nhận gấp trăm lần và được cuộc sống đời đời làm gia nghiệp” (Mt 19,29). Ngài cho chúng ta một vương quốc với sự bình an trường tồn, niềm vui bất tận, tình yêu vượt trội, cuộc sống dư đầy và hạnh phúc vĩnh cửu. 

Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy toàn bộ sự tự do của con, trí nhớ, hiểu biết và tất cả ý muốn của con nữa. Tất cả những gì là chính con và toàn bộ những gì con có mà Chúa đã ban cho con. Con xin dâng tất cả cho Chúa để được Chúa dùng theo ý của Người. Chỉ xin ban cho con tình yêu cũng như ơn thiêng của Chúa và với những điều đó con sẽ trở nên giàu có và không cần thêm gì nữa.” (Lời cầu nguyện của thánh Ignatius, Loyola, 1491-1556)

—-//—-//—-

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/oct3.htm

Are you ready to follow the Lord Jesus wherever he may lead you? With the call the Lord gives the grace to respond and the strength to follow all the way to the end. Why does Jesus issue a challenge with the call? Jesus was utterly honest in telling people what it would cost to follow him. When a would-be disciple approached Jesus and said he was ready to follow, Jesus told him it would require sacrifice – the sacrifice of certain creaturely comforts. Jesus appealed to this man’s heart and told him to detach himself from whatever might hold him back. Spiritual detachment is a necessary step for following the Lord. It frees us to give ourselves without reserve to the Lord and his service. While many of us may not need to give up the comfort of our own home and bed to follow Jesus, we, nonetheless, must be willing to part with anything that might stand in the way of doing God’s will. 

Don’t let anything hold you back from following the Lord Jesus

Another would-be disciple said he would follow as soon as he had buried his father. What he meant by this expression was that he felt the need to return to his home to take care of his father through old age until he died. The third had no obligation to return home, but simply wanted to go back and say good-bye. Jesus surprised these would-be disciples with the stark truth that nothing should hinder us from following the Lord. Was Jesus being harsh and rude to his would-be followers? Not really. We are free to decide whether we will take the path which Jesus offers. But if we choose to go, then the Lord wants us to count the cost and choose for it freely. 

Don’t miss the good path God has set for you – it will lead to joy and freedom
What does the story of a plowman have to do with the journey? A plowman who looked back while plowing his field caused the line or furrow he cut into the soil to become crooked. One crooked line easily leads to another until the whole field is a mess. The plowman had to look straight ahead in order to keep the plow from going off course. Likewise, if we look back on what we have freely left behind to follow the Lord – whether that be some distraction, attachment, or sinful habit which leads us away from doing God’s will – our path will likely diverge and we’ll miss what God has for us. 

Will you say “yes” to the Lord’s call for your life?

The Gospel does not record the response from these three would-be disciples. We are only left with the question which Jesus intends for us as well.  Are you ready to take the path which the Lord Jesus offers? His grace is sufficient and his love is strong. There is nothing greater we can do with our lives than to place them at the service of the Lord and Master of the universe. We cannot outmatch God in his generosity. Jesus promises that those who are willing to part with what is most dear to them for his sake “will receive a hundred times as much and will inherit eternal life” (Matthew 19:29). The Lord Jesus offers us a kingdom of lasting peace, unending joy, surpassing love, enduring friendship, and abundant life. Is there anything holding you back from pursuing the Lord and his will for you life? 

“Take, O Lord, and receive my entire liberty, my memory, my understanding, and my whole will. All that I am and all that I possess you have given me. I surrender it all to you to be disposed of according to your will.  Give me only your love and your grace – with these I will be rich enough and will desire nothing more.” (Prayer of Ignatius Loyola, 1491-1556)