Mến Yêu Hằng Ngày, 29-11-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 3, 29-11-2022

(Lc 10,21-24)

 

Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

 

SUY NIỆM 

 

Mọi người đều có mắt và tai, nhưng không phải mọi người đều có thể thấy và nghe rõ được. Cùng một hình ảnh, cùng một âm thanh nhưng nhận thức mỗi người mỗi khác. 

 

Mỗi Thánh lễ Chúa Nhật, Lời Chúa được công bố, mọi người cùng nghe Lời giống nhau, cùng tham dự những nghi thức giống nhau nhưng sự tác động lên mỗi người lại khác nhau. Có những người trở về sau Thánh lễ vẫn giống hệt như khi họ bước vào nhà thờ. Nhưng lại có những người ra về trong bình an của Thiên Chúa, và nhận được sự đánh động từ Người.

 

Chúa Thánh Thần có vai trò quan trọng nhất trong việc giúp mỗi người trải nghiệm sự mặc khải của Thiên Chúa qua những thứ tưởng chừng như rất tầm thường. Tuy nhiên, chúng ta không được mang tâm thế ỷ lại vào sự hoạt động của Chúa Thánh Thần mà không làm gì cả. Trái lại, chúng ta cần phải mở rộng lòng mình, sẵn sàng lắng nghe và đón nhận, để Chúa Thánh Thần có thể hoạt động nơi trái tim chúng ta và Ngài mở cho chúng ta những gì được giấu kín.

 

Trong bài đọc ngày hôm nay, ngôn sứ Isaia đã cố gắng truyền dẫn hy vọng, vẽ lên một thế giới lý tưởng đang đợi chờ dân Ít-ra-en. Nhiều người có thể sẽ bảo ông bị điên “Sói sẽ ở với chiên con? Một cậu bé sẽ chăn dắt chúng? Điều này không thể xảy ra được!” Nhưng những điều này có ý nhắc nhở cho chúng ta rằng: Đấng mà chúng ta gọi là Chúa thì vượt xa tất cả mọi thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng ra!

 

Khi chúng ta tự lèo lái cuộc đời mình quá nhiều, là khi chúng ta không để Thánh Thần Chúa dẫn đi, không để Ngài mang lại cho chúng ta cách nhìn mới thông qua những thứ chúng ta có thể thấy. Hôm nay, chúng ta hãy học cách tin tưởng vào Chúa Thánh Thần, để Ngài hoạt động trong đời ta, để rồi ta cũng có thể “hớn hở vui mừng” mà thưa lên lời thưa của Chúa Giêsu: “Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.”

 

Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con,

Xin biến đổi con từ từ qua cầu nguyện.

Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt con.

Mỗi lần con rước Chúa, xin biến đổi môi miệng con.

Mỗi lần con nghe Lời Chúa, xin biến đổi tai con.

Xin làm cho khuôn mặt con người sáng hơn

Sau mỗi lần gặp Chúa.

Ước chi mọi người thấy nét tươi tắn của Chúa

Trong nụ cười của con,

Thấy sự dịu dàng của Chúa trong lời nói của con.

Thế giới hôm nay không cần những Ki-tô hữu

Có bộ mặt chán nản và thất vọng.

Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm

Cùng đi với Chúa và với tha nhân

Trên những nẻo đường gâph ghềnh. Amen.

(Xin Biến Đổi Con, Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.)

——–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

 

Nguồn: http://frjacobsreflections.blogspot.com/2009/11/tuesday-luke-1021-24.html