Mến Yêu Hằng Ngày, 30-01-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ bảy, ngày 30/01/2021

(Mc 4,35-41)

Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!”36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người.37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước.38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?”39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.40 Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?”41 Các ông hoảng sợ và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”

SUY NIỆM 

– Tin mừng hôm nay nhấn mạnh đến hành trình đầy sóng gió của đức tin chúng ta trong thời đại này. Chúng ta thường dễ dàng đánh mất, hay đánh chìm các cảm nhận về tình yêu và sự hiện diện của Chúa Giê-su trong đời bởi những tiếng ồn ào và những khó khăn thách đố đến với chúng ta. Kết quả là sự yếu ớt trong cảm thức về sự hiện diện của Chúa, và sự sa lạc về đức tin làm cho chúng ta sợ hãi. Lúc đó, Chúa Giê-su như đang ngủ trong chiếc thuyền cuộc đời của mình, nhưng thực ra, tình yêu của Ngài không bao giờ xa lìa chúng ta, Ngài vẫn đang ở bên cạnh, trong chiếc thuyền đời ta. 

– Có những lúc ta thưa cùng Chúa, Chúa ơi, con vật lộn với bao thách đố, bao tội lỗi, và nhiều khi thấy sự dữ, tội lỗi còn mạnh hơn cả ân sủng nữa. Con cầu nguyện nhiều, xin nhiều, mà có vẻ Chúa vẫn ngủ, Chúa im lặng, Chúa không quan tâm con !!! 

– Trong lời cầu nguyện của bạn, bạn hãy nói với Chúa Giê-su về cảm nhận của bạn khi bạn có cảm giác như Chúa đang ngủ. Hãy nhìn vào những cách thức mà thực sự Chúa đang làm việc, đang hành động trong đời của bạn. Những cách thức mà bạn đón nhận, trân trọng và trong cả những cách mà bạn quan tâm chăm sóc anh chị em mình. Trong những cách thức và hành động như thế, bạn sẽ nhận ra Chúa đang hành động nơi bạn, và trong cuộc đời của bạn. 

– Bạn hãy để cho lòng mình lặng lại, và nghe Chúa nói: “Tại sao anh em sợ hãi thế? Anh em không có đức tin ư?”

– Chúa vẫn hiện diện vô hình bên bạn, và cùng chịu đau khổ, chia ngọt sẻ bùi với bạn. Chúa đã làm người nên Ngài hiểu gánh nặng của phận người, nên Chúa không cất bỏ những khó khăn nơi bạn, nhưng Ngài sẽ cho bạn sức mạnh, sự đồng hành cạnh bên để cùng đi và nâng đỡ bạn, để giúp bạn chịu đựng những khó khăn đó. Ở đâu sự dữ tràn đầy, thì ở đó ân sủng càng tràn đầy hơn. Như các tông đồ xưa, bạn hãy xác tín rằng, Chúa đến để bạn được sống và sống dồi dào; có nhiều cách thức Chúa làm để huấn luyện đức tin của bạn. Ngài hứa bạn hạnh phúc thực sự cho bạn. Ngài có quyền trên mọi sự dữ, làm chủ các cơn giông bão, biển cả và tội lỗi, và cả sự chết nữa. 

– Thiên Chúa là Cha toàn năng, giàu lòng thương xót, sẽ lo cho hạnh phúc của bạn. bạn đừng lo, vì Cha đã vui lòng ban nước trời cho bạn. 

Nguồn:

https://www.sacredspace.ie/content/mark-435-41

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.