Mến Yêu Hằng Ngày, 31-03

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – LUÔN Ở VỚI
Thứ 3, 31-03-2020 (Ga 8, 21-30)

 Đức Giê-su lại nói với họ: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.” Người Do-thái mới nói: “Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói: ‘Nơi tôi đi, các ông không thể đến được’?” Người bảo họ: “Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.” Họ liền hỏi Người: “Ông là ai?” Đức Giê-su đáp: “Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói.” Họ không hiểu là Đức Giê-su nói với họ về Chúa Cha. Người bảo họ: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.” Khi Đức Giê-su nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người.

SUY NIỆM
Hầu hết những đứa trẻ đều cảm thấy sợ hãi khi ở nhà một mình. Sẽ thật đáng lo nếu chúng đi lạc giữa nơi công cộng hay siêu thị nào đó. Những đứa trẻ chỉ cảm thấy an toàn khi được ba mẹ bên cạnh. Đời sống tinh thần của chúng ta cũng giống như vậy. Nếu trong tâm hồn là sự lạc lõng, cô đơn, cảm giác không một ai bên cạnh, thậm chí chính Thiên Chúa cũng lìa xa, thật là kinh khủng. Nhưng ngược lại, khi chúng ta nhận thức được sự hiện diện của Thiên Chúa, Ngài đang sống trong cuộc đời thì điều đó như tiếp thêm sức mạnh giúp ta can đảm hơn, vui tươi hơn để đối diện với những khắc nghiệt của cuộc sống.

Đó là những kinh nghiệm mà Chúa Giêsu nói đến trong đoạn Tin Mừng trên. Trong đó, Ngài nhắc nhiều đến sự gắn kết giữa Ngài với Chúa Cha. Chúa Cha đã sai Chúa Con, là Đức Giêsu xuống trần gian để thi hành sứ vụ Chúa Cha giao phó, và Chúa Giêsu xác tín rằng Chúa Cha không để Ngài phải cô đơn. Chúa Giêsu đã nói lên, biết và cảm nhận sâu sắc tình yêu lớn lao trong mối tương quan này bằng cả trái tim và thần trí thiêng liêng của Ngài. Chính chúng ta cũng vậy, trước hết chúng ta phải ý thức rằng mỗi người đều mang trong mình một sứ mạng và đều được sai đến trần gian để thi hành sứ mạng đó. Liệu bạn có nhận ra lời mời gọi và sứ mạng Chúa trao? Những sứ mạng đó đôi khi chỉ là những điều giản dị như công việc nhà, các việc làm hàng ngày, xây dựng các mối quan hệ trong gia đình. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta đều chứa đựng những việc làm dường như nhỏ bé nhưng đẹp lòng Thiên Chúa.

Có thể ta đã có đời sống tốt đẹp theo ý định của Thiên Chúa. Nhưng đâu đó Thiên Chúa có thể đặt nơi ta một sự kỳ vọng cao hơn. Ngài đã ban cho ta một hướng đi, một nhiệm vụ mà không một ai có thể làm được. Điều đó có thể là yêu cầu ta bước ra khỏi giới hạn an toàn của bản thân, đối mặt với nỗi sợ hãi bằng tất cả niềm tin và lòng can đảm. Dù bất kỳ điều gì xảy ra, hãy luôn tin tưởng vào kế hoạch mà Thiên Chúa đã gửi đến cho ta. Thật là niềm an ủi lớn lao khi Ngài không chỉ gửi mà còn hằng luôn bên ta. Ngài không để chúng ta một mình với sứ mạng được trao, nhưng như lời đã hứa, Thiên Chúa luôn bên cạnh và hằng che chở chúng ta.

Suy ngẫm về sứ mạng Chúa Giê-su được trao là hiến tế thân mình cho nhân loại. Qua đó cũng phản ánh điều Thiên Chúa muốn nơi ta như thế nào. Đó là cùng Chúa Giê-su thi hành sứ mạng tình yêu tự hiến để rồi hiến tế mạng sống mình. Có thể ta đã chu toàn bổn phận, hoặc ta cần một hướng đi mới. Hãy thưa “xin vâng” như Mẹ Maria trước ý định mà Thiên Chúa đặt nơi Mẹ, với một lòng can đảm và xác tín rằng Chúa sẽ đồng hành cùng ta trên mỗi chặng đường ta đi qua.
Lạy Chúa, xin cho con biết thưa “xin vâng” với những kế hoạch hoàn hảo Ngài đã chuẩn bị cho con. Có thể đó là điều sẽ đem đến nhiều khó khăn. Nhưng con tin, con sẽ chẳng cô đơn vì có Ngài luôn bên con. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa.
____
Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/6-fifth-week-of-lent/

The Abiding Presence of God
Tuesday of the Fifth Week of Lent

“The one who sent me is with me. He has not left me alone.”  John 8:29
Most young children, if left at home all alone, would react with fear. They need to know that their parents are around. The idea of being somewhere all by themselves is frightening. It would be just as frightening for a child to get lost in a store or another public place. They need the security that comes with a parent being near.
The same is true in the spiritual life. Interiorly, if we sense we are all alone we may react with fear. To feel as though there is an interior abandonment from God is a frightening thought. But on the contrary, when we sense that God is very present and alive within us, we are greatly strengthened to face life with courage and joy.
This was Jesus’ experience in the passage above in which He speaks much about His relationship with the Father. The Father is the One who sent Jesus into the world for His mission and Jesus acknowledges that the Father will not leave Him alone.  Jesus says this, knows it and experiences the blessing of that relationship in His human and divine Heart.
The same can be said of each one of us. First, we must come to realize that the Father has sent us. We each have a mission in life. Do you realize that? Do you realize that you have a very specific mission and calling from God? Yes, it may entail very ordinary parts of life such as chores around the house, the daily grind of work, the building up of your family relationships, etc. Our daily lives are filled with ordinary activities that make up the will of God.
It may be possible that you are already fully immersed in the will of God for your life.  But it is also possible that God wants more from you.  He has a plan for you and it’s a mission that He has not entrusted to another. It may require that you step out in faith, be courageous, move out of your comfort zone, or face some fear. But whatever the case may be, God has a mission for you.
The comforting news is that God does not just send us, He also remains with us. He has not left us alone to fulfill the mission He has entrusted to us. He has promised His continued help in a very central way.
Reflect, today, about the mission that Jesus was given: the mission to give His life in a sacrificial way. Also reflect upon how God wants you to live out this same mission with Christ of sacrificial love and self-giving. You may already be living it wholeheartedly, or you may need some new direction.  Say “Yes” to it with courage and confidence and God will walk with you every step of the way.
Lord, I say “Yes” to the perfect plan you have for my life. Whatever it may be I accept without hesitation, dear Lord.  I know that You are always with me and that I am never alone. Jesus, I trust in You.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.