Mến Yêu Hằng Ngày, 31-12-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 7, 31-12-2022

(Ga 1,1-18)

 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.

 Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố: “Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có. Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

SUY NIỆM

Ngôi Lời đã trở thành nhục thể và cư ngụ giữa chúng ta.” (The Word became flesh, he lived among us.) Thánh Gio-an không viết Ngôi lời trở nên con người (human being), nhưng là trở thành “nhục thể” (flesh) Theo ngôn từ của thánh Gio-an thì “nhục thể” ám chỉ tất cả những yếu đuối và tội lỗi trong bản chất con người chúng ta được mang trong thân xác trần tục ấy. 

“Người ở giữa thế gian.” Một cách chung chung, “thế gian” được nhắc đến là chính hành tinh của chúng ta và tất cả những gì trong hành tinh trái đất này. Tuy nhiên, thế gian cũng chính là một phần những gì xấu xa, tiêu cực, cổ hủ và không tình người mà chúng ta bị cuốn vào. Ngôi Lời đã bước vào cả hai thế giới này một cách trực diện trong chính các hoạt động của đời sống con người.  Chính điều này đã làm một số người đạo đức, các Pharisêu thời Chúa Giê-su lo lắng và tỏ ra nghi ngờ khi chính Chúa lại “trà trộn với những người ô uế, tội lỗi, và thậm chí còn ăn uống với họ.” Tất cả những điều này được diễn tả rõ nét nơi câu chuyện Giáng sinh ở Bê-lem, hình ảnh này nói cho ta biết nhiều ý nghĩa thật sâu xa.

 

Thật là dễ để đọc câu chuyện Giáng Sinh như một câu chuyện thú vị về sự ra đời của một hài nhi. Nhưng thật khó khăn để hiểu được ý nghĩa vô cùng lớn lao của mầu nhiệm Nhập Thể này. 

Bằng cách mặc lấy nhục thể của chúng ta, Thiên Chúa gắn kết chính Ngài với thân phận tội lỗi của con người chúng ta. Sự Nhập Thể tạo nên nhịp cầu nối kết thân mật giữa Thiên Chúa và loài người, qua đó cho phép con người chiêm ngưỡng vinh quang của Thiên Chúa. Chúng ta phải nhìn mầu nhiệm Nhập Thể lớn lao này bằng con mắt đức tin. 

Chiêm ngắm dưới con mắt đức tin, nghĩa là nhìn vinh quang của Thiên Chúa trong chính đời sống của chúng ta; là khám phá ra phẩm giá cao quý của con người bằng cách nhìn nhận sự thật tuyệt vời rằng Thiên Chúa đã trở nên một con người ở giữa chúng ta, và chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh của Ngài trong các anh chị em xung quanh cũng như trong chính bản thân mình. Chân lý này, khám phá này mang lại cho chúng ta một niềm hân hoan to lớn khi biết Thiên Chúa gần gũi với mình biết dường nào.

Trong bầu khí của những ngày Giáng Sinh này, chúng ta hãy suy đi nghĩ lại và phản tỉnh về câu Tin Mừng: “Ngôi Lời đã trở thành nhục thể.” Xem liệu chúng ta có nhìn thấy hình ảnh Chúa Giáng Sinh nơi những người xung quanh không? Đó chính là những người hàng xóm, cô lao công, người vô gia cư, em bán hàng rong, em bán vé số… Chúng ta có đến để chia sẻ, trò chuyện và trao ban niềm vui với họ như là đang làm với Chúa không? Hãy để cho mầu nhiệm Giáng Sinh Nhập Thể thấm nhập sâu xa hơn vào đời sống mỗi người chúng ta. 

Lạy Chúa Giê-su Hài Đồng, con tạ ơn Ngài vì đã đến trần gian này và hơn hết là trở thành một trong số chúng con. Xin giúp con nhận biết vinh quang Thiên Chúa đang ở gần chúng con qua việc Ngài đã “trở thành nhục thể”. Và xin Ngài ban ơn  để con nhận ra phẩm giá cao quý của con người, điều mà Ngài đã tiết lộ cho chúng con khi chọn chính nhục thể của chúng con làm nơi cư ngụ. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa.

——//——//——

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn:

https://livingspace.sacredspace.ie/c1225r/

 https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/advent-and-christmas-reflections/christmas-season/