Mến Yêu Hằng Ngày – Chịu Phép Thử


Thứ 6, 24-04-2020 (Ga 6, 1-15)

 

Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.

Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Phi-líp-phê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” Đức Giê-su nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!” Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

SUY NIỆM

Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. (Ga 6,5-6)

Thiên Chúa luôn biết Ngài sắp phải làm gì. Ngài luôn có một kế hoạch tuyệt vời cho cuộc sống chúng ta. Luôn là thế. Đoạn Tin Mừng trên được trích dẫn từ phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều. Chúa Giê-su biết rằng Ngài sắp làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi sống hơn năm ngàn người. Nhưng trước khi Ngài làm điều này, Ngài muốn thử thách (test) Phi-líp-phê. Tại sao Chúa Giêsu lại thử thách Phi-líp-phê và tại sao đôi khi Ngài cũng thử thách chúng ta?

Chúa Giê-su thử thách Phi-líp-phê không phải vì Ngài tò mò về những gì ông sẽ nói. Và cũng không phải vì Chúa muốn bày chuyện với Phi-líp-phê. Thay vào đó, Người lấy cơ hội này để Phi-líp-phê biểu lộ đức tin của mình. Vì vậy trên thực tế, lần “thử thách” này của Chúa Giê-su với Phi-líp-phê là một món quà dành cho ông vì qua việc thử thách này, Phi-líp-phê đã có cơ hội chiến thắng sự thử thách.

Sự thử thách mà Chúa Giê-su đặt ra nhằm giúp Phi-líp-phê hành động dựa trên đức tin chứ không chỉ dựa vào sự luận lý của con người. Điều gì hợp với luận lý cũng tốt thôi, nhưng sự khôn ngoan của Thiên Chúa lại vượt trên lý luận của con người. Nói cách khác, sự khôn ngoan của Thiên Chúa đưa lý luận của con người đến một cấp độ mới hoàn toàn. Cấp độ mới này dựa trên niềm tin vào Thiên Chúa và chính niềm tin này đem đến sự cân bằng. 

Bởi thế, lúc đó Phi-líp-phê có được một giải pháp để giải quyết vấn đề kiếm bánh để nuôi dân chúng, giải pháp đó là Con Thiên Chúa đang ở đó với các ông. Ông thất bại trong việc thử thách này. Ông cho rằng hai trăm quan tiền bánh cũng không đủ cho mỗi người một chút. Nhưng An-rê đã đến cứu nguy. Ông An-rê nói rằng có một cậu bé có một vài tấm bánh và một ít con cá, “nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu?”

Niềm tin nơi An-rê tuy nhỏ bé nhưng đã đủ để Chúa Giêsu truyền cho đám đông ngồi xuống và thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều. Dường như An-rê đã có một chút soi sáng về thực tế là dù chỉ cố vài chiếc bánh và ít con cá, nhưng đề cập tới chúng trong lúc khó khăn này cũng là quan trọng rồi. Chúa Giêsu nhận lấy số bánh và cá này rồi Ngài làm phần còn lại.

Phản tỉnh: hôm nay, chúng ta hãy suy xét về món quà quý giá của một chút niềm tin. Chúng ta thường thấy mình trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, đầy khó khăn,  khi chúng ta không biết phải làm gì. Khi đó, chúng ta nên cố gắng để có ít nhất một chút niềm tin vào Chúa, để Ngài thực hiện điều gì đó kỳ diệu cho ta. Chúng ta dù không biết được toàn bộ tương lai mà Chúa muốn dẫn ta đi, nhưng ít nhất chúng ta nên có một vài kinh nghiệm dù nhỏ bé về bàn tay Thiên Chúa dẫn dắt đời ta. Nếu chúng ta thể hiện đức tin nhỏ bé này thì chúng ta cũng sẽ vượt qua được sự thử thách mà Chúa có lúc dành cho ta.   

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con có niềm tin vào kế hoạch hoàn hảo mà Chúa dành cho đời con. Xin giúp con biết rằng Chúa vẫn đang kiểm soát đời con khi đời con dường như bị mất kiểm soát. Trong những khoảnh khắc đó, xin đức tin con biểu lộ là món quà dành tặng Ngài để Ngài có thể dùng nó cho vinh quang của Ngài. Giê-su ơi, con tin tưởng nơi Ngài.

—————–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn:        https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/9-second-week-of-easter/

Being Tested

Friday of the Second Week of Easter

When Jesus raised his eyes and saw that a large crowd was coming to him, he said to Philip, “Where can we buy enough food for them to eat?” He said this to test him, because he himself knew what he was going to do.  John 6:5-6

God always knows what He is going to do.  He always has a perfect plan for our lives.  Always.  In the passage above we read a snippet from the miracle of the multiplication of the loaves and fish.  Jesus knew He was going to multiply the few loaves and fish they had and feed over five thousand people.  But before He did this, He wanted to test Philip, and so He did.  Why does Jesus test Philip and why does He test us at times?

It’s not that Jesus is curious about what Philip will say.  And it’s not that He is just playing games with Philip.  Rather, He is seizing this opportunity to let Philip manifest His faith.  So, in fact, this “testing” of Philip was a gift to him because it gave Philip the opportunity to pass the test.

The test was to let Philip act on faith rather than just on human logic alone.  Sure, it’s good to be logical.  But very often the wisdom of God supersedes human logic.  In other words, it brings logic to a whole new level.  It brings it to a level where faith in God is brought into the equation.

So Philip, in that moment, was being called to offer a solution given the fact that the Son of God was there with them.  And he fails the test.  He points out that two hundred days’ wages would not be enough to feed the crowd.  But Andrew somewhat comes to the rescue.  Andrew states that there is a boy who has a few loaves and some fish.  Unfortunately he adds, “but what good are these for so many?” 

This little spark of faith in Andrew, however, is enough faith for Jesus to have the crowds recline and to perform the miracle of the multiplication of the food.  It seems that Andrew at least had a small insight into the fact that these few loaves and fish were important to mention.  Jesus takes this from Andrew and takes care of the rest.

Reflect, today, upon the precious gift of even a little faith.  So often we find ourselves in difficult situations where we don’t know what to do.  We should strive to have at least a little faith so that Jesus has something to work with.  No, we may not have the full picture of what He wants to do, but we should at least have a small inkling of the direction God is leading.  If we can at least manifest this little faith then we too will pass the test. 

Lord, help me to have faith in Your perfect plan for my life.  Help me to know that You are in control when life seems out of control.  In those moments, may the faith I manifest be a gift to You so that You can use it for Your glory.  Jesus, I trust in You.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.