[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 2, 09-12-2019 (Lc 1,26-38 )

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !”
Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM
Bạn có muốn sống một cuộc sống tràn đầy ân sủng không? Thiên sứ Gáp-ri-en chào Mẹ Maria là “Đấng đầy ân sủng”. Để trở thành mẹ của Đấng Cứu Thế, Mẹ Maria được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào để có thể đảm nhận vai trò tuyệt vời này.
“Để vâng phục, Mẹ đã trở thành căn nguyên của sự cứu rỗi cho chính mình và cho cả loài người … Nút thắt về sự bất tuân của E-va đã được gỡ bỏ bởi sự vâng phục của Mẹ Maria: những gì mà E-va bị ràng buộc bởi sự hoài nghi thì Mẹ Maria đã tháo gỡ bằng đức tin của mình.” (Trích từ tác phẩm chống dị giáo 3.22.4, bởi I-rê-nê, giám mục thành Lyons, năm 130-200 SCN).
Lời thưa “xin vâng” của Mẹ Maria đối với lời báo tin của sứ thần là một mẫu gương về đức tin cho tất cả các tín hữu. Mẹ luôn tin tưởng Lời Chúa thậm chí khi những điều đó là vô thường, không thể xảy ra dưới cái nhìn trần tục. Mẹ luôn xem lời Ngài là chân lý, là sự thật và sẽ được ứng nghiệm, mẹ sẵn sàng và khát khao được thực thi ý muốn của Chúa, dù điều ấy quá đỗi khó khăn và phải trả giá bằng con tim tan nát. Lời thưa “Xin Vâng” của Mẹ không phải một phút “bốc đồng” nhất thời hay chỉ trong khoảnh khắc đáp lời sứ thần, nhưng kéo dài trong suốt cuộc đời của Mẹ. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng “Xin Vâng” của Mẹ khi sinh con trong hang đá, khi đem con chạy sang Ai Cập, khi theo con trên đường thập giá, và khi cùng con đến phục sinh vinh quang. Mẹ vẫn luôn tin. Đức tin của Mẹ là một đức tin hành hương đã được tôi luyện qua bao đau khổ, thử thách, trống vắng và nát tan. Chính vì lẽ ấy, mẹ được dồi dào ơn phúc hơn bất kỳ ai.
Cũng vậy, Thiên Chúa vẫn hằng luôn tuôn đổ dồi dào ân sủng trên từng người chúng ta, để chúng ta có thể nói “Xin vâng” với ý muốn của Ngài và để Ngài biến đổi như Mẹ Maria đã từng. Khi Thiên Chúa yêu cầu, Ngài cũng ban cho chúng ta ân sủng, sức mạnh và phương tiện để đáp lại. Chúng ta có thể khuất phục trước ân sủng của Ngài hoặc chống lại và đi theo cách riêng của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta thưa “Xin vâng” với Thiên Chúa, chúng ta có được cuộc sống đầy ơn phúc. Bạn có tin vào những lời hứa của Chúa và để Ngài chinh phục không?
“Lạy Cha, Cha ban cho chúng con ân sủng, lòng thương xót và sự tha thứ dồi dào qua Con Cha, là Chúa Giê-su Ki-tô. Xin giúp con sống một cuộc sống đầy ân sủng như Mẹ Maria đã từng sống. Amen.”
——//—–//——
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/dec9.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.