[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 6, 06-12-2019 (Mt 9,27-31)

Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” …

The post [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 6, 06-12-2019 (Mt 9,27-31) appeared first on Dòng Tên Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.