Mến Yêu Hằng Ngày, Thứ Tư Lễ Tro

Lời Chúa: Mt 6, 1-6.16-18 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, …

The post Mến Yêu Hằng Ngày, Thứ Tư Lễ Tro appeared first on Dòng Tên Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.