Người nhỏ nhất (27.9.2021 – Thứ Hai Tuần 26 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 9, 46-50 46 Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất?47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình48 và nói với các ông: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh …

The post Người nhỏ nhất (27.9.2021 – Thứ Hai Tuần 26 Thường niên) appeared first on Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu.