Nói Với Em (số 14): Linh mục Fx. Vũ Thế Toàn, S.J. nói về ma quỷ (2)

1 phút trước
Chuyên Đề, Người Trẻ, Nói Với Em, Phục Vụ Đức Tin, UAPs

0 Lượt xem

Có ma quỷ thật không? Có nên sợ không? Cha Vũ Thế Toàn sẽ trả lời trong chương trình Nói Với Em số 14 này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.